Det Radikale Venstre talte tirsdag stadig varmt om nul-emissionszoner i bymidten af Odense, selvom forslaget næsten var helt usynligt i byrådets Klimahandleplan.

Nu opfordrer partiets spids, Susanne Crawley, kritiske erhvervsdrivende i Odense til, at »læse de vinde, der blæser«.

Der var dog næsten fuldstændig vindstille omkring de omtalte nul-emissionszoner på byrådets pressemøde tirsdag, hvor Klimahandleplan 2022 blev præsenteret.

Nul-emissionszoner, der kan gøre det forbudt for biler at køre på fossile brændstoffer i bymidten, er nemlig kun nævnt én enkelt gang i den 43-sider lange klimahandleplan.

Det fik dyrehandler Bo Böhm, der lige nu investerer i en ny forretning i midtbyen med udvidede parkeringsfaciliteter, til at fare i flint:

»De har fjernet det, som gør ondt at læse,« siger Bo Böhm, der efterlyser klarhed over om nul-emissionszoner bliver en fremtiden i Odenses bymidte.

Rådmand Susanne Crawley fra Det Radikale Venstre ville gerne have været mere klar i spyttet overfor Bo Böhm og andre erhvervsdrivende i aftalepapiret:

»Jeg synes ikke nul-emissionszoner i byen er svær. Jeg ville gerne have haft den med som en ambition, og så medgiver jeg, at der så kan ligge et arbejde i at beskrive, hvordan man rent faktisk gør det«.

Hun påpeger dog, at der ikke er noget i aftalen, der forhindrer, at nul-emissionszonerne kan komme til at ske.

Til Bo Böhms bekymring om at miste kunder som følge af en nul-emissionszone, svarer Susanne Crawley:

»Helt generelt ser vi en udflytning af nogle typer af detailhandel fra midtbyen. Man kan for eksempel heller ikke købe en vaskemaskine i midtbyen mere. Det kunne man for 10 år siden. Der sker generelt en ændring i den måde vi handler på«.

Så du siger egentlig til ham, at han med tiden skal indstille sig på, at hans forretning skal ligge et andet sted?

»Jeg tror, jeg siger, at man skal læse de vinde, der blæser til ens egen fordel, når man er erhvervsdrivende,« siger hun og tilføjer:

»Vi forærer faktisk erhvervslivet i Odense en mulighed for at kunne vækste på ryggen af den grønne dagsorden«.

Men det kan jo have store personlige konsekvenser for en selvstændig butiksejer som ham og andre med deres egen biks:

»Ja, medmindre man finder en måde at være i det her på. Men en nul-emissionszone er jo heller ikke en by, hvor der ikke må køres i biler,« slår den radikale rådmand fast.

Hun opfordrer Bo Böhm og andre erhvervsdrivende til at tænke i andre baner.

»Det, han skal forlange af sine politikere er, at omstillingen til elbiler sker så hurtigt som muligt, så hans kunder også kører i elbil snarere end, at han skal kræve, at vi bliver ved med at tillade benzin- og dieselbiler,« slutter den radikale rådmand.

Hun forklarer handleplanens manglende afklaring inden for nul-emissionszoner med, at politikerne ikke er modne til det endnu:

»Jeg havde generelt gerne set et højere ambitionsniveau og lidt flere konkrete tiltag,« siger Susanne Crawley om klimahandleplanen.