De hvide bycykler i København er en fast bestanddel af bybilledet. De står på stationerne, fordi ingen bruger dem, og som afdækket i B.T. er regningen for det kuldsejlede prestigeprojekt enorm: 96 millioner kroner har bycyklerne kostet i offentlige tilskud.

Nu kan B.T. afdække, at Københavns Kommune i 2022 valgte at kaste yderligere 1,5 millioner skattekroner i bycykelprojektet, selv om kommunen var klar over, at fonden var økonomisk nødlidende. Under et år efter gik projektet konkurs, og pengene er tabt.

»Man fortsætter med at kaste gode penge efter dårlige, og det er min klare vurdering, at Københavns Kommune skulle have sagt stop. Alle advarselslamper blinkede,« siger Kurt Klaudi Klausen, der er professor i offentlig organisation og ledelse ved Syddansk Universitet.

Med de nye oplysninger føjes der nu endnu en brik til skandalen om de hvide københavnske bycykler.

Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i Københavns Kommune Line Barfod. 
Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i Københavns Kommune Line Barfod.  Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Som afdækket i B.T. tidligere er selskabet bag de københavnske bycykler gået konkurs efter at have brændt 96 millioner skattekroner af siden 2014. Pengene er blandt andet blevet brugt til at give direktør i Bycykelfonden Tina Füssel en løn på 1,1 million kroner om året, hvilket har ført til kritik.

Det ekstraordinære tilskud på 1,5 millioner kroner fik Bycykelfonden ud over de almindelige kommunale og statslige tilskud, som primært er gået til driftsselskabet Bikeshare.

Det er tidligere bestyrelsesformand i Bycykelfonden Niels E. Bjerrum, der fik sat tilskuddet på 1,5 millioner kroner til 100 nye cykler på budgettet for 2022. Det viser en aktindsigt fra Københavns Kommune.

I en mail til direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen Søren Wille skriver Niels E. Bjerrum i juni 2021 i en mail, at ‘den økonomiske situation i Bycykelfonden er ganske kritisk’ og ‘det er nødvendigt med en hjælpende hånd på den ene eller anden måde’. På daværende tidspunkt er Niels E. Bjerrum også medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet.

Det er dog ikke helt så ligetil at hjælpe fonden: Kommunen vurderer nemlig, at det er ulovligt at udbetale direkte støtte til fonden. Men gives støtten i form af et tilskud til nye cykler, kan det muligvis lade sig gøre.

Efter pres fra Niels E. Bjerrum lander man på en løsning med et tilskud til køb af 100 nye cykler, der vedtages i forbindelse med budgetforliget i Københavns Kommune for 2022.

Efterfølgende skal pengene udbetales, og det får forvaltningen til at advare om de juridiske udfordringer. Forvaltningen skal nemlig sikre sig, at ‘der er en tilstrækkelig brugerrettet efterspørgsel på cyklerne’, og at det er økonomisk forsvarligt.

Økonomien bekymrer også forvaltningen, fordi der er røde tal på bundlinjen i både Bycykelfonden og driftsselskabet Bikeshare. Det får forvaltningen til at holde på pengene. Det er, på trods af at direktør i Bycykelfonden Tina Füssel og Niels E. Bjerrum i en ledelseserklæring forsikrer om, at ‘likviditeten er fornuftig’ og fondens drift ‘ikke aktuelt er udfordret’.

I januar 2022 – et halvt år efter den politiske beslutning om særbevillingen på 1,5 millioner kroner – har Bycykelfonden endnu ikke set en krone. Erhvervsstyrelsen har i mellemtiden indledt en tilsynssag med Bycykelfonden, fordi egenkapitalen er væk, så fonden er presset.

Så får bestyrelsen i Bycykelfonden et møde i stand med Enhedslistens borgmester, Line Barfod, hvilket Niels E. Bjerrum nævner over for forvaltningen i en mail, hvor han presser på for at få udbetalt pengene. Efterfølgende lyder svaret fra embedsværket: ‘Vi forventer, at det vil kunne falde på plads inden jeres møde med Borgmesteren.’

Pludselig får kommunens embedsmænd travlt med at finde argumenter for, at pengene kan udbetales inden fondens møde med borgmesteren 8. februar 2022.

I et såkaldt udmøntningsnotat af 2. februar 2022 skriver TMF blandt andet, at »det ikke er urealistisk, at Fondens manglende årlige indtægter vil kunne inddækkes ved øget brug af cyklerne samt, at »der er den fornødne sammenhæng mellem et behov hos borgere/pendlere og turister og de nye cyklers funktionalitet, hvilket isoleret set vil kunne medføre flere ture«.

Bycykler i Pilestræde i København.  
Bycykler i Pilestræde i København.   Foto: Byrd/Frej Rosenstjerne
Vis mere

Forvaltningen mener også, at »der med åbningen af samfundet (efter corona, red.) forventes øget turisme, øget efterspørgsel af fleksible, mobile og grønne transportløsninger« og »at bycyklernes placering ved stationerne giver turisterne og pendlerne mulighed for let tilgængelige og centralt placerede cykler«.

Bente Hagelund, tidligere rektor ved Folkeuniversitet og forfatter til flere lærerbøger om forvaltningsret, bemærker, at argumenterne er ‘fluffy’, og at det ikke er konkretiseret, hvad det helt præcist er ved 100 nye cykler, der kan ændre fondens kurs.

»Kommunens argumenter giver ingen mening i forhold til de faktisk forhold,« siger hun og tilføjer:

»Det er i mine øjne hverken sagligt begrundet eller økonomisk forsvarligt at kaste skattekroner efter en fond, der er truet af konkurs.«

I et interview med B.T. afviser Enhedslistens teknik- og miljøborgmester Line Barfod, at kommunen har ageret usagligt og økonomisk uforsvarligt.

»Det var forvaltningens vurdering, at man kunne få gang i Bycykelfondens økonomi, hvis man fik nye cykler. Så ville der være en forretning, der på sigt ville kunne give overskud,« siger Line Barfod.

Bycyklerne har siden 2014 kørt elendigt økonomisk. I 2021 er man nødlidende. En kommune skal agere økonomisk ansvarligt, hvis den skal give et tilskud. Burde du ikke sikre dig, at udmøntningen af pengene også er økonomisk ansvarlig?

»Selvfølgelig skal forvaltningen sikre sig, at det er økonomisk forsvarligt at udbetale pengene. Vurderingen var, at hvis man fik de nye cykler, så ville der rent faktisk være en forretning, der ville kunne give overskud. Der var også mange kommercielle aktører på markedet, som vurderede, at der var et marked, det var muligt at tjene penge på,« siger Line Barfod.

I et svar til B.T. derudover skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune:

»Denne sag er behandlet helt efter sædvanlig praksis, og efter en konkret faglig og juridisk vurdering af, hvad der kunne lade sig gøre inden for reglerne, blev der udarbejdet et budgetnotat om, som led i udmøntningen af kommunens budget 2021, at støtte indkøb af 100 bycykler, som et bredt politisk flertal vedtog. I forbindelse med udmøntningen af det vedtagne budget blev der stillet vilkår for udbetalingen af midlerne, og midlerne blev først udbetalt efter, at der var indsendt dokumentation for, at vilkårene var opfyldt.«

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Niels E. Bjerrum og Tina Füssel.