Der fortsætter med at komme opsigelser fra sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital. Og det går den gale vej.

»Jeg vil håbe, at vi har nået vendepunktet, men det, er der bare ikke noget, der tyder på.«

Sådan siger sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant på Aalborg Universitetshospital, Pia Jødal Næss-Schmidt.

I september kunne B.T. fortælle, at der i juli og august har været omkring 50 procent flere fratrædelser i de pågældende måneder i 2020 og 2021, når man sammenligner med de foregående år. Tal der ikke bare inkluderer opsigelser, men også udløb af vikariater, overgang til efterløn. Og ifølge fællestillidsrepræsentanten er der kommet endnu mere fart på opsigelserne i de seneste måneder af året.

Står det værre til nu?

»Ja, det gør det. I mine 26 år som sygeplejerske har det ikke været værre. Der er jo nogle, der har sagt op ovenpå konflikten, og så har vi et stort flow af patienter, der gør, at det her er et stort problem. Der har været 10-15 procent flere akutindlæggelser end normalt,« siger Pia Jødal Næss-Schmidt.

Og kombinationen af de mange opsigelser og det stigende antal indlæggelser er en dårlig cocktail.

»Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at det ikke betyder noget for patientsikkerheden, men det kan jeg ikke. Selvfølgelig betyder det noget, hvor mange, der er på arbejde,« siger hun og understreger, at hvis man bliver akutindlagt, bliver den slags opgaver prioriteret.

Som tillidsrepræsentant har Pia Jødal Næss-Schmidt om nogen en fornemmelse for, hvordan stemningen er blandt sygeplejerskerne.

Alligevel har hun svært ved at vurdere, om tendensen med de mange opsigelser kommer til at fortsætte.

»Det er svært at spå om. Men, hvis ikke der sker noget, så er jeg bange for, at vi ikke har set enden på det.«

»Men det er ingen hemmelighed, at afsnitsledende sygeplejersker hver måned går og frygter for, hvor mange der mon siger op i denne måned.«

Hvad er det, der skal ske?

»Dels er der det lokale, og der synes jeg, at man fra hospitalsledelsen side forsøger at lave nogle handleplaner. Den anden del handler om, at der er nødt til at ske en anerkendelse af sygeplejefaget. Også lønmæssigt.«

Sygeplejerskestrejken ophørte 28. august. Siden har der dog været flere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.