Der har i årevis været planer om at gøre vejen mere sikker.

Bliver der flertal i på næste møde i Teknik- og Miljøudvalget, sker det endelig. Nordre Frihavnsgade skal omdannes, så cyklisterne er bedre beskyttet.

Forvaltningen oplyser, at Nordre Frihavnsgade skal laves om til en cykelgade. Det betyder ikke, at bilister ikke må køre igennem den travle Østerbro-gade.

Men i fremtiden skal farten begrænses til 30 km/t.

»I dag er det en utryg oplevelse at cykle i Nordre Frihavnsgade. Gaden har bilparkering i vejkanten i stedet for cykelsti, hvilket gør, at man som cyklist både skal være opmærksom på kørebanens biltrafik, og at man ikke kolliderer med en åben bildør, hvis man cykler for langt ud til siden. Det har derfor været et stort ønske hos kvarterets beboere at gøre gaden mere tilgængelig og tryg for de bløde trafikanter,« siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.

Nordre Frihavnsgade er berygtet for at være et risikabelt sted at færdes på cykel. Gaden er smal og blottet for den cykelsti, som cyklisterne har været beskyttet af på Trianglen, inden de krydser Østerbrogade og kører op ad Nordre Frihavnsgade.

Idéen om at omdanne Nordre Frihavnsgade til en cykelgade har været under politisk behandling siden budgetaftalen for 2018, hvor der blev sat penge af til initiativet.

Men Københavns Politi satte i første omgang en kæp i hjulet for projektet, da de ikke mente det var trafiksikkert.

Ifølge Politiken har Københavns Politi hævdet, at man her kun kendte til én ulykke med en tilskadekommen cyklist.

Kommunen fremhævede dog ni kendte uheld på fem år, heraf tre med personskade.

I sidste ende klagede Københavns Kommune over politiets afgørelse, hvilket Transportministeriet i februar gav kommunen medhold i.

»Jeg havde svært ved at forstå politiets argumenter for, at man ikke skulle trafiksanere gaden. Derfor var ministeriets afgørelse i februar sød musik i mine ører. Jeg glæder mig over, at vi københavnere selv får lov til at bestemme, hvordan byen skal indrette sig,« siger Ninna Hedeager Olsen (EL).