I tre uger har de ældste elever på Næsby Skole siddet hjemme foran deres skærme og modtaget online undervisning, fordi skolebygningen er vurderet til ikke at være sikker at afvikle undervisning i. Det afslørede en rapport, som B.T. Odense fik aktindsigt i da Odense Kommune lukkede skolen.

Men nu er der en midlertidig løsning på vej til eleverne i 6. til 9. klasse, og de kan langt om længe vinke farvel til hjemmeskole allerede på mandag.

Det fremgår af en mail, som skoleleder på Næsby Skole Berith Bonnesen tirsdag har sendt ud til alle forældre til elever på Næsby Skole.

Skolens ældste elever skal fremover modtage undervisning i centrum af Odense, på den kommunale kursusejendom Phønix, der ligger på Schaksgade.

»Vi har fundet den bedste mulige løsning for elever og personale i forhold til undervisning, faglokaler og transport under de vilkår, der er. Alt det fysiske med lokaler og busser er på plads,« skriver Berith Bonnesen i mailen til forældrene og fortsætter:

»Udover logistikken lader det endeligt til, at vi kan få fokus på fællesskabet igen, både for børn og voksne.«

Fra uge 43 arbejder By- og Kulturforvaltningen sammen med Børn- og Ungeforvaltningen i Odense på en mere permanent løsning på Bellinge Idrætscenter.

Elevernes skoledag kommer dog stadig til at starte og slutte på Næsby Skole, da de herfra vil blive fragtet med bus til og fra de midlertidige undervisningslokaler. Løsningen er valgt af hensyn til elevernes trafiksikkerhed og på grund af den lange afstand fra skolen og til de nye undervisningslokaler.

»Vi ser løsningen med en etape på Phønix i første omgang og en efterfølgende løsning i Belliunge Idrætscenter fra uge 43 som den bedste under disse vanskelige vilkår, fordi den giver os mulighed for at have fokus på undervisning og børnenes læring,« siger Berith Bonnesen.

0. til 3. klasse modtager fortsat undervisning på Næsby skole, da disse lokaler ikke er berørt af den forestående renovering. 4. og 5. klasse vil også kunne forblive på skole, da de snarest vil modtage undervisning i nye pavilloner.