Det er nu muligt at søge om dine resterende indefrosne feriepenge.

Den store interesse for feriemidlerne har allerede på nuværende tidspunkt ført til, at der er massiv kø til at få dem udbetalt. Senest lød meldingen, at der var op mod 53 minutters ventetid.

Det fremgår af hjemmesiden borger.dk, hvor du kan søge om pengene, hvis du vil have dem udbetalt.

Hvis du vælger at søge om at få pengene, vil de blive udbetalt i løbet af ti hverdage.

Tirsdag fremgik det af en bekendtgørelse i Lovtidende, at der senest ville blive åbnet for ansøgning af de indefrosne feriemidler 29. marts. Nu har man så åbnet for muligheden fem dage før.

Af bekendtgørelsen fremgik det også, hvornår man senest skal søge, hvis man vil have feriepengene udbetalt:

»Fonden skal modtage lønmodtagers ansøgning senest 31. maj 2021,« lød det.

Der er dog enkelte undtagelser.

For eksempel hvis man har været syg og dermed ikke har haft muligheden for at kunne nå at søge i tide, eller hvis det først efter fristens udløb er blevet indberettet, at du har feriepenge til gode:

»Fonden kan behandle en ansøgning, der indgives efter 31. maj 2021, hvis lønmodtageren på grund af langvarig sygdom eller andre særligt undskyldelige forhold har været forhindret i at ansøge til tiden, herunder hvis der først efter udløbet af ansøgningsperioden foretages indberetning af tilgodehavende feriemidler,« lød det i bekendtgørelsen.

Oprindeligt skulle de indefrosne feriepenge være udbetalt, når man når folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene.

Sidste år blev det dog besluttet, at man ville udbetale de i alt fem ugers indefrosne feriepenge for at sætte gang i økonomien under coronakrisen.

I efteråret sidste år kunne man derfor søge om i alt tre af ugerne – mens man nu kan søge om de resterende uger.