»Vi skulle æde for mange tidsler til at kunne stemme for det.«

Torsdag faldt budgetaftalen for Københavns Kommune på plads, og mens de resterende partier er godt tilfredse med aftalen. Så står et parti alene.

De Konservative har nemlig som eneste parti ikke kunne se sig selv i aftalen.

»De har brugt 5 milliarder kroner. Aldrig har der været så mange penge at forhandle om. Men vi synes, at de har klattet københavnernes penge væk,« fortæller Jakob Næsager, der er gruppeformand for De Konservative i Borgerrepræsentationen.

Han mener, at der er for mange småprojekter i aftalen, til at københavnerne vil kunne mærke de ekstra milliarder, der er blevet afsat.

Derudover skal 'tidslerne,' som Jakob Næsager referer til, blandt andet findes i aftalens CO2-reducerende tiltag.

Aftalen lægger op til en årlig reduktion i Københavns Kommunes udledningen af CO2 på 24.000 tons.

En reduktion, der blandt andet skal findes ved parkeringszonerne udvides, så det fremadrettet kun bliver muligt at parkere i udkanten af byen i tre timer.

Og allerede her står De Konservative stemmer i Borgerrepræsentationen af:

»Det skal ikke være sådan, at bedsteforældre, der skal passe syge børn skal ud og flytte bilen hver tredje time,« siger gruppeformanden, der hævder at have modtaget tre mails over sommeren, hvor forældre og bedsteforældre er bekymrede for netop det.

Derudover vil de resterende partier i Borgerrepræsentationen også øge genanvendelsen af erhvervsaffald, og transformere 5.000 almindelige parkeringspladser til 4.100 ladepladser til elbiler og 900 p-pladser forbeholdt delebiler.

Og særligt parkeringspladserne er De Konservative utilfredse med at give afkald på:

»Vi bliver flere københavnere og flere og flere får bil, men nu bliver parkeringslicensen reduceret til en lottokupon. Chancen for at man kan få gevinst, altså en plads, bliver mindre og mindre,« siger han.

Ifølge Jakob Næsager bakker De Konservative »fuldt ud op om, at kommunen skal være CO2-neutral i 2025,« men reduktionen i CO2-udslippet skal altså ikke ske ved at gøre det mere besværligt at færdes i bil i København.

»Vi vil gerne have været med, hvis elbilspladserne kom i takt med, at der kom flere elbiler, men nu opretter man pladser uanset behovet,« siger han.

Samtidigt er partiet også utilfredse med at budgetaftalen dikterer, at biler på flere strækninger i byen skal sænke hastigheden med 10 kilometer i timen.

Et initiativ, der sikrer kommunen en betragtelig reduktion i CO2-udslippet, men som i følge De Konservative er for omfattende:

»Vi kunne nå de 10.000 tons i reduktion bare ved at nedsætte hastigheden på halvdelen af gaderne, men alligevel har man valgt at gøre det på dobbelt så mange gader og samtidigt tage i de andre, ekstra håndtag,« siger Jakob Næsager og understreger, at det samlet set var nødvendigt for partiet at stå uden for aftalen.