En beboer begik vold 51 gange på tre måneder mod de ansatte på et bosted. På et andet bosted forsøgte en beboer at kvæle en ansat.

På trods af at Arbejdstilsynet gav begge bocentre påbud for de chokerende voldsepisoder, så fulgte kommunen ikke prompte op på beboernes trivsel.

Det viser en aktindsigt, som B.T. Aarhus har fået hos Aarhus Kommune.

»Det er et svigt overfor beboerne,« fortæller Anne Kjeld Pedersen, der er lokalformand for handicaporganisationen, Lev, i Aarhus.

B.T. Aarhus har tidligere beskrevet de voldsomme episoder, der har foregået på Bocenter Tranbjerg og bostedet Snåstrup Vestergård, der begge huser voksne med udviklingshæmning.

På Bocenter Tranbjerg begik én beboer vold 51 gange mod de ansatte og forsøgte at skubbe en medarbejder på bostedet ud over en skrænt.

Lokalformanden for Lev kaldte dengang beboerens adfærd et tegn på »enorm mistrivsel«

På Snåstrup Vestergård forsøgte en beboer at kvæle en ansat bagfra og løftede den ansattes føder over gulvet.

På trods af disse beskrivelser blev påpeget i Arbejdstilsynets rapporter og udløste et påbud og et strakspåbud, så fulgte Aarhus Kommune ikke op med et personrettet tilsyn af de to borgere.

Anne Kjeld Pedersen fra Lev mener, at episoderne selvfølgelig skulle have udløst et tilsyn.

»Beskrivelserne viser jo, at der er noget, som beboerne mangler. Når man bliver så voldsom, så er det jo et tegn, som man skal følge op på som kommune,« siger hun.

Kommuner er forpligtet til at føre personrettede tilsyn med deres voksne borgere, der bor på et bosted. Ifølge loven skal det udføres løbende.

De personrettede tilsyn har til formål at sikre, at beboere på bosted får den rette hjælp, at de trives og vurdere, hvorvidt det pågældende tilbud er godt for beboeren.

Anne Kjeld Pedersen mener, at Aarhus Kommune ikke har levet op til den forpligtigelse.

»Kommunen skal jo gøre det løbende. Behovet for et tilsyn opstod jo og blev bevist af tilsynsrapporterne. I det ene tilfælde har man ikke udført et tilsyn, og i det andet tilfælde er tilsynet kommet alt for sent,« siger hun og henviser til svaret fra Aarhus Kommune.

I svaret fremgår det, at de to tilsynsrapporter og påbud fra henholdsvis 21. maj og 24. august ikke udløste personrettede tilsyn hos de involverede borgere.

Aarhus Kommune oplyser dog, at der er afholdt et årligt opfølgningsmøde hos borgeren i Bocenter Tranbjerg den 7. juli.

»Når kommunen kan se, at en borger har det svært, så skal de ud at hjælpe beboeren og de ansatte for at gøre det bedre. Et tilsyn kunne være med til at klarlægge borgernes behov og sikre, at der ikke sker lignende tilfælde,« siger Anne Kjeld Pedersen.

B.T. Aarhus har forsøgt at få interview med Natascha Mannemar Jensen, der er chef for Voksne, Job og Handicap i Aarhus Kommune. Hun har ikke ønsket at stille op til interview og har ikke bemærkninger til Lev Aarhus' kritik.