Næstved Kommune beder folk om hjælp, efter en eksotisk krebseart hærger i de sydsjællandske åer.

Signalkrebsen, som arten hedder, har fundet vej til flere vandhuller i Næstved Kommune, og det er et problem, da arten er så aggressiv, at den er til gene for de hjemlige arter.

Det skal Næstved Kommunes borgere nu hjælpe med at få skik på. Kommunen anbefaler, at man spiser den aggressive krebseart.

Facebook har kommunen lavet et opslag, der forklarer, hvordan man kommer i gang med krebsejagten.

Især Susåen ved Tystrup-Bavelse Søerne er ramt af kræbsearten, men også Fladså og andre vandhuller er arten blevet spottet i.

Det går specielt ud over flodkrebsen, at signalkrebsen hærger i de sydsjællandske åer. De to arter minder om hinanden størrelsesmæssigt. Den aggressive signalkrebs er dog kendetegnet ved hvide/turkise pletter på sin klosakse.

Næstved Kommune skriver, at begge arter smager fantastisk efter en tur i kogende vand.

Ønsker du at hjælpe Næstved Kommune i krigen mod signalkrebsen, får du brug for krebsefælder.

Her findes der to slags. En krebsebrik, der skal tjekkes flere gange i timen og en krebseruse, der skal tjekkes en gang om dagen.

Som madding anbefales det at bruge døde ferskvandsfisk eller kattemad.

Krebsefangst kræver fisketegn og tilladelse fra den, der ejer arealet ned til åen.