»Det var ikke særlig sjovt at lægge øre til, det må jeg sige.«

Ordene kommer fra John Hr Hansen dagen efter, at samlede berørte naboer til Odense Letbane til et borgermøde.

»Der deltog jo mennesker, der er meget berørte af den situation, som de er blevet bragt i, så stemningen var ikke ligefrem opløftende,« uddyber han.

Ved mødet deltog mellem 50 og 60 borgere, der er berørte af støj og vibrationer fra den nye letbane, som står til at skulle åbne 28. maj i Odense.

»Der deltog folk, der har fået psykiske problemer af det, der deltog mennesker, som har fået ødelagt deres hjem – og folk, som ikke kan gøre noget så simpelt som at pudse deres vinduer mere,« fortæller John Hr Hansen og tilføjer:

»Jeg var ikke fra starten klar over, at det var så omfattende på hele ruten.«

Initiativtageren er selv stærkt påvirket af vibrationer og støj fra letbanekørslen i sin lejlighed, der ligger på hjørnet af Kongensgade og Vestre Stationsvej.

Odense Letbane slår i en skriftlig kommentar til B.T. fast, at beretningerne gør indtryk.

»Vi har modtaget mange henvendelser fra naboer, der føler sig generede at støj fra letbanen – også klart flere henvendelser end ventet.«

»Jeg kan sige, at vi arbejder intenst på at komme til bunds i alle forhold, der kan påvirke støjniveauerne, og der er hele tiden nye tiltag i gang eller på vej. Vi giver ikke op, det vil jeg gerne slå fast,« skriver Dan Ravn, der er direktør for letbanens drift og vedligehold.

På borgermødet, der blev afholdt på Kulturmaskinen i centrum af byen, blev det besluttet at nedsætte flere arbejdsgrupper, der hver er lokalt forankret i et specifikt område af letbanestrækningen.

Hver arbejdsgruppe har fået tildelt en lokal kontaktperson, der nu går i gang med at undersøge, hvor mange naboer der er forstyrret af letbanen.

I de berørte naboers egen Facebook-gruppe og andre steder på sociale medier er der flere eksempler på, at brugere kritiserer de naboer, som føler sig belastet af letbanen.

Nogle påstår, at letbanen ikke larmer mere end almindelig trafik. En skriver blandt andet, at 'folk brokker sig i dag over det mindste', mens en anden bruger også kalder naboernes overvejelse om sagsanlæg for 'griskhed'.

Det påvirker dog ikke John Hr Hansen.

»Hvis de var berørte af det og havde et grundlag for at udtale sig, så er det da fuldt ud acceptabelt, at de har en mening om det, men jeg oplever, at det er folk, der ikke bor lige op og ned ad letbanen,« siger John Hr Hansen.

»Så det har jeg egentlig ikke ret meget tilovers for,« tilføjer han.

Det er nu John Hr Hansens håb, at de nye lokale gruppers arbejde og kortlægningen af problemet kan få byens lokalpolitikere i tale.

»Fordi vi mener, at politikerne er blevet taget ved næsen af Odense Letbane. Vi mener ikke, at de får de rigtige oplysninger,« siger han.

Det kom i begyndelsen af maj frem, at vibrationer og støj fra letbanen overskrider de tilladte grænseværdier.

Sker der ikke noget inden letbanens åbning om godt en uges tid, overvejer naboerne ifølge John Hr Hansen en demonstration på åbningsdagen.