Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

For ganske få uger siden konkluderede en rapport fra entreprenøren Comsa, at togsættene ikke larmer mere, end de må.

Men den konlusion bliver der nu sået alvorlig tvivl om.

Kontrolmålinger foretaget af letbanens egen rådgiver, COWI, viser i hvert fald, at der ved mere end halvdelen af de passager, man har undersøgt, er tale om overskridelser, både hvad angår vibrationer og lavfrekvent støj.

»Vibrationer ved nærmeste skinne viser overskridelser i cirka 62 procent af passagerne,« står der i oprienteringen til politikerne.

Problemet er ifølge orienteringen markant lavere, når der måles ved »fjerneste skinne«, hvor der i forhold til lavfrekvent støj er tale om overskridelser ved et sted mellem hver tredje og hver fjerde togpassage.

Måleresultaterne har dog nu fået Odense Letbane til at bede COWI foretage opfølgende kontrolmålilnger på ti udvalgte adresser.

»Trods målingernes ikke-videnskabelige karakter er det Odense Letbanes vurdering, at der er behov for at sikre et mere kvalificeret og fyldestgørende billede med kontrolmålinger fra hele strækningen,« står der i orienteringen til økonomiudvalget.

Alligevel har Odense Letbane allerede nu en idé om, hvad der er skyld i generende støj og vibrationer, takket være et samarbejde med det uafhængige hollandske ekspertfirma Dekra.

Et firma med speciale i at analysere mødet mellem hjul og skinne.

»Én af de foreløbige konklusioner er, at der er for meget smøring til stede ved letbanevognenes hjul, hvilket påvirker kontakten mellem skinne og hjul, så der opstår flader på hjulet ved opbremsning.«

»Netop fladerne er den primære årsag til oplevelsen af rumlen i nabobygningerne,« står der blandt andet i orienteringen.

Men selvom der altså nu er sået alvorlig tvivl om konklusionerne i den rapport, som altså er udarbejdet af et spansk firma på vegne af COMSA, så fastholder letbanen følgende:

»Comsas rapport er verificeret af COWI – resultatet viser, at letbanen overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj.«

Der skal dog, fremgår det af orienteringen, at der skal foretages tekniske justeringer med henblik på at begrænse støjniveauet.

Særligt med fokus på hjul og skinnesmøring.

Samtidig erkender man, at der er kørsler, hvor støj- og vibrationsniveauet både er for højt og »formentlig også på den forkerte side af de anbefalede værdier«, som det står formuleret.

Andre læser også