Det er den helt store værktøjskasse, man har måttet finde frem på den over 100 år gamle Vrå Højskole i Vrå.

Som følge af corona og et faldende elevtal er sparekniven trukket frem. Det koster nu en tredjedel af skolens personale en fyreseddel.

Det siger bestyrelsesformand Anne Marie Heide Hviid til B.T.

»Det handler om, at grundlaget for økonomien har ændret sig, fordi elevgrundlaget har ændret sig.«

»I mange år har vi været kendt for at have elever, der har slået sig på livet og brug for at komme videre. Højskoleopholdet har indgået i deres uddannelsesplan, eller vi har tilbudt specialpædagogisk støtte. Det udløser et særligt økonomisk tilskud til de unge, men under corona har vi ikke i samme grad denne type elever.«

Anne Marie Heide Hviid tilføjer, at højskolen oplever en økonomisk forskel på op mod syv millioner kroner. Alene ud fra det tilskud, de tidligere fik:

»I stedet oplever vi til gengæld en stor interesse fra unge, der kommer med almindelige tilskud, og som selv betaler. Derfor har vi også en anden økonomi, der gør, at vi skal have en anden basisdrift.«

I alt er 15 ud af skolens 42 medarbejdere blevet fyret – fire er derudover kommet på nedsat tid.

Bestyrelsesformanden understreger, at skolen ikke mangler elever. I stedet handler det om en omlæggelse frem mod en ny virkelighed med færre elever, der har særlige behov.

»Det er på ingen måder sjovt, men vi har været nødt til det. Det har været nødvendigt, selv om det er en massefyring. Men vi har måttet sikre, at vi har en velfungerende skole om 10-20 år.«

Vrå Højskole har eksisteret siden 1872, hvor skolen dengang hed Stenum Højskole. Skolen underviser blandt andet i fotografi, kunst og musik.

Det vil den blive ved med – også på samme niveau som før, understreger Anne Marie Heide Hviid.

Det bliver der nu lagt planer for. Anne Marie Heide Hviid tilføjer, at Vrå Højskole i bund og grund nok kommer til at ligne andre højskoler, mere end den tidligere har gjort.

I skrivende stund går der 93 elever på skolen, der har plads til 100.