Den 55-årige tidligere chef for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, er i en domsmandsret ved Retten i Viborg blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel.

Retsformand Hanne Fanø læste dommen op tirsdag klokken 15.15.

Hans-Christian Mathiesen har i sagen været tiltalt for at have overtrådt dels den almene straffelov, dels den militære straffelov.

Den nu tidligere hærchef, som har været hjemsendt med fuld løn gennem mere end halvandet år, mens sagen er blevet efterforsket af Forsvarsministeriets Auditørkorps, har været tiltalt for blandt andet tjenestemisbrug, videregivelse af fortrolige oplysninger, brud på tavshedspligten samt særlig grov pligtforsømmelse.

Det ‘tungeste’ af de i alt fem anklagepunkter mod ham er, at han ifølge tiltalen i februar 2016 personligt greb ind i et udvælgelsesforløb med det formål at fremme sin kærestes – nu hustrus – militære karriere på bekostning af andre, på trods af at disse havde mere erfaring og i modsætning til hende alle havde været udsendt på international mission for Forsvaret.

På grund af hærchefens nu med rettens ord ulovlige indgriben i udvælgelsesprocessen til den eftertragtede Hærens Operations- og Føringsuddannelse, OFU, strøg kæresten med et pennestrøg fra en plads som nummer 18 på ansøgerlisten til en plads som nummer 13.

Dermed kom hun lige nøjagtig med på holdet, der havde plads til 14 kursister.

Inden domsmandsretten tirsdag ved middagstid trak sig tilbage for at votere, procederede anklageren, auditør Claus Risbjerg, for ubetinget fængselsstraf til H.-C. Mathiesen.

Og at sanktionen i tilfælde af domfældelse som minimum burde være af flere måneders varighed.

Torben Koch, forsvarer for H.-C. Mathiesen, procederede derimod for frifindelse af sin klient, som hele tiden har nægtet sig skyldig i alle forhold.

I sit forsvar kom Torben Koch blandt andet ind på, at han mener, det er ‘hverdagsagtigt’ og normalt, at man som par, der er ansat på samme arbejdsplads, vil gøre meget for at hjælpe hinanden.

Ligesom han understregede, at hans klients samlever i forbindelse med hendes optagelse på den eftertragtede videreuddannelse OFU havde fået en af pladserne alene på grund af sine kompetencer.

Og ikke fordi hun var hærchefens kæreste.

»Vi har at gøre med en ekstremt kompetent officer. Det er altså ikke bare en eller anden ‘blåøjet bimbo’, vi her taler om,« lød det fra Torben Koch om kvinden, der har rang af major.

Domsmandsrettens afgørelse kommer efter fire retsdage, hvor der er blevet ført en stribe vidner, som med deres forklaringer langt hen ad vejen har pillet hærchefens egen forklaring fra hinanden.

Da dommen faldt, sad H.-C. Mathiesen helt roligt i stolen foran domsmandsretten. Han blev dømt i fire ud af de fem tiltaleforhold.

Den tidligere hærchef blev frikendt for at have talt usandt over for forsvarschef Bjørn Bisserup i forbindelse med, at hærchefen greb ind i processen om optagelse på OFU-kurset til fordel for sin kæreste.

Hans forsvarer ankede på stedet dommen til Vestre Landsret på vegne af sin klient.

Efter retsmødet uddybede Torben Koch, hvorfor H.-C. Mathiesen anker:

»Jeg er stærkt utilfreds med den her afgørelse. Jeg forstår simpelthen ikke dommen og juraen i den. Og jeg har trods alt været forsvarer i omtrent 40 år. Min klient bliver blandt andet dømt i et forhold, som handler om en telefonsamtale. Her fremgår det tydeligt i retten, at der har været tale om påstand mod påstand. Og i den slags tilfælde er det juridisk børnelærdom, at der som udgangspunkt bør ske frifindelse. Jeg synes, det siger noget om, at domsmandsretten nærmest har taget udgangspunkt i, at min klient er kriminel,« sagde den erfarne advokat.

Auditør Claus Risbjerg er ikke overraskende tilfreds med dommen, hvori retten fandt at der var ført tilstrækkeligt bevis for anklagemyndighedens påstande på fire ud af fem tiltalepunkter.

»Jeg synes, retten har sendt et klart og stærkt signal ved at idømme en ubetinget sanktion,« sagde han efter retsmødet.