Forestil dig, hvis du i fremtiden kun skal arbejde 30 timer om ugen og kan beholde din fulde, nuværende løn.

Det kan måske lyde som en utopi. Men hos Enhedslisten, der er Københavns næststørste parti målt på vælgertilslutning, indgår det som et seriøst forslag i partiets politiske program.

Her står der sort på hvidt, at Enhedslisten i København arbejder for en syv timers nedsættelse af arbejdstiden og mener, at Københavns Kommune med sine 50.000 ansatte bør gå forrest i kampen.

I så fald forslaget gennemføres, vil det dog kræve meget dybe lommer.

En ny opgørelse fra kommunens økonomiforvaltning viser, at indførslen af en 30 timers arbejdsuge vil koste kommunekassen over fire milliarder kroner årligt og øge manglen på sosuer, lærere og andre ansatte i velfærdsjob.

Jonas Bjørn Jensen, der er Socialdemokratiets politiske ordfører på rådhuset, kalder forslaget “fuldstændig vanvittigt”.

“Jeg har været nødt til at stille mig selv spørgsmålet, om Enhedslisten overhovedet bor på den samme planet som os andre. Det kan de jo ikke gøre, hvis de stiller det forslag,” siger han til B.T.

Ifølge Økonomiforvaltningens opgørelse vil forslaget medføre, at der konkret kommer til at mangle 8.800 ekstra medarbejdere, hvis serviceniveauet skal opretholdes.

Jonas Bjørn Jensen er Socialdemokratiets ordfører på Københavns Rådhus og medlem af Økonomiudvalget. Han er kritisk over for Enhedslistens forslag. Foto: Københavns Kommune
Jonas Bjørn Jensen er Socialdemokratiets ordfører på Københavns Rådhus og medlem af Økonomiudvalget. Han er kritisk over for Enhedslistens forslag. Foto: Københavns Kommune
Vis mere

“Enhedslistens forslag kunne ikke være dårligere timet end nu. Vi har i forvejen svært ved at besætte vores stillinger, og på to af de grupper, som det er allersværeret at rekruttere til, vil der mangle 1000 lærere og 1000 pædagoger. Dem har vi ikke, og de findes heller ikke,” siger Jonas Bjørn Jensen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Enhedslistens spidskandiat til det kommende kommunalvalg i København, Line Barfod. Hun har dog ikke haft tid til at stille op til interview.

I stedet henviser partiets sekretariat til den nuværende gruppeformand på Rådhuset, Karina Vestergård Madsen.

Hun oplyser, at forslaget i første omgang er tænkt som en forsøgsordning, hvor en begrænset gruppe kommunalt ansatte skal gå ned på 30 timer. Derfor mener hun også, at S-ordføreren skyder ved siden af med sin kritik.

»Det ville være meget uigennemtænkt og direkte dumt, hvis vi bare indførte en 30 timers arbejdsuge for alle kommunalt ansatte. Vi foreslår en forsøgsordning på et år eller to med to faggrupper, hvor vi undersøger, om en nedsat arbejdsuge betyder noget i forhold til sygedage, trivsel og fastholdelse. Vores antagelse er, at en kortere arbejdsdag kan give et bedre og mere fleksibelt arbejdsliv og være med til, at medarbejderne ikke bliver nedslidte, siger Karina Vestergård Madsen,

S-ordfører Jonas Bjørn Jensen, der har bedt forvaltningen gennemregne Enhedslistens forslag, fastholder dog sin kritik.

“Mange løfter og ønsker kan lyde godt i overskrifter i en valgkamp. Men jeg synes, det er vigtigt at stikke dybere og se på, hvad konsekvensen er, hvis vi gjorde det her. Og man burde som minimum kunne svare på, hvor medarbejderne og pengene skal komme fra,” siger Jonas Bjørn Jensen.

Karina Vestergård Madsen mener dog ikke, at kommunen vil lide økonomisk last, hvis man starter ud med forsøgsordning. Tværtimod tror hun, at der med tiden kan vise sig at være store økonomiske fordele at hente.

Enhedslistens gruppeformand, Karina Vestergård Madsen, mener, at kritikken fra S er forfejlet.
Enhedslistens gruppeformand, Karina Vestergård Madsen, mener, at kritikken fra S er forfejlet.
Vis mere

»Vi tror på, at nogle af de her affødte effekter vil kunne påvise, at det regnestykke, som forvaltningen har lavet, ikke holder i længden. En af de helt store udfordringer i Københavns Kommune er stressrelaterede sygdomme. Det koster dyrt, og kommunen kan spare mange millioner, hvis sygefraværet blev mindsket med bare nogle få dage i gennemsnit årligt per ansat,« siger Karina Vestergård Madsen.

Hun understreger da også, at en forsøgsordning vil skulle ske i dialog med fagbevægelsen, og indfases over en årrække, hvor medarbejderne gradvist går ned i arbejdstid.

»København skal ikke være den kommune, der indfaser det her efter en forsøgsordning, for det har kommunen ikke råd til. Men vil vil gerne være med til at lave en forsøgsordning, der spiller ind i, hvordan vi får en bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og fritidsliv. Hvad vil det sige at have det gode liv i byen? Og hvad er det for en by, vi gerne vil leve og bo i, og hvilket arbejdsmiljø, vil vi have? Her mener vi, at en 30 timers arbejdsuge er en af elementerne,« siger hun.