Sygeplejersker, der går grædende hjem fra job. Sygeplejersker, der bliver pålagt mange ekstra vagter. Og sygeplejersker, der til sidst afleverer en opsigelse.

Den seneste måned har sygeplejersker fra forskellige afdelinger på OUH fortalt til B.T., at de er nedslidte og presset til det yderste.

En situation, som den sygeplejefaglige direktør på OUH, Mathilde Schmidt-Petersen, flere gange har været ude og beklage.

En taskforce bestående af blandt andre medlemmer af direktionen og afdelings- og oversygeplejersker blev nedsat, og den er nu klar med bud på, hvordan det kan sikres, at sygeplejerskerne får mere tid til de sygeplejefaglige kerneopgaver.

»Det er gode initiativer, taskforcen er kommet med. Og der er også initiativer, der vil have en effekt på kort sigt. For eksempel det, at udviklingsprojekter sættes på pause. Det betyder, at der bliver frigjort tid til andet,« siger Mathilde Schmidt-Petersen.

Hun fortæller, at listen over tiltag sættes i værk fra den 1. november, hvor sygeplejerskerne for eksempel ikke længere skal rede senge og klargøre isolationsstuer, da det er opgaver, der så skal varetages af andre faggrupper.

»Jeg forventer, at det frigiver tid på afdelingerne,« forklarer den sygeplejefaglige direktør.

Ud over det, så er der nedsat fire arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med konkrete opgaver. Der er udkommet et inspirationskatalog, hvor de enkelte afdelinger kan lade sig inspirere af hinanden.

»Isoleret set, så er det mindre indsatser, vi sætter i gang den 1. november. Men samlet set vil det give en effekt i kombination med de andre indsatser. Det skal ses som et samlet hele,« uddyber Mathilde Schmidt-Petersen.

Vil der blive ansat mere personale?

»Der vil blive tilført personale i den udstrækning, det er nødvendigt,« siger den sygeplejefaglige direktør.

Hun er sikker på, at sygeplejerskerne føler sig imødekommet ved nogle af de nye tiltag.

»Ja. Det, at nogen andre varetager nogle af opgaverne, betyder jo netop, at de får tid til at varetage de opgaver, de ikke har haft tid til.«

Jeg har ikke hørt sygeplejersker klage over, at de skal bruge tid på at rede senge eller rydde isolationsstuer. De mangler kolleger på gulvet og de mangler erfarne kolleger. Hvad skal de bruge de her tiltag til?

»Nogle af de her tiltag frigør tid til de opgaver, hvor de har manglet tid. Det kan de bruge det til.«

»De skal bruge det til at se, at nu bliver der taget fat i hele problematikken omkring, at der mangler sygeplejersker.«

Mathilde Schmidt-Petersen håber, at tiltagene kan være med til at sikre bedre forhold for sygeplejerskerne.

»Det her er en proces, der er sat i gang. De her tiltag skal gerne være med til, at vi får et bedre arbejdsmiljø og får lettere ved at rekruttere og fastholde vores medarbejdere.«