»Det er helt grotesk, at det tidligere har været sådan, at familier bliver skilt, fordi den nemmeste løsning var at sende barnet på institution.«

Sådan lyder det fra handicapordfører fra SF, Charlotte Broman Mølbæk.

Udmeldingen kommer i kølvandet på finansloven, som mandag aften faldt på plads, og som indebærer en stor pose penge til familier med multihandicappede børn op til 23 år.

Mere nøjagtigt er der afsat 30 mio. kr i 2020 og 60 mio kr. årligt i 2021-2023 til omkring 150 berørte familier.

Emily sammen med sin mor Jane og far Lars. Foto: Byrd/Kasper Løjtved.
Emily sammen med sin mor Jane og far Lars. Foto: Byrd/Kasper Løjtved.
Vis mere

En udmelding, som glæder Jane Troelsen, hvis multihandicappede datter fylder 18 år til sommer, og som derfor kan se frem til at kunne blive boende hjemme.

»Det er en god nyhed,« siger moderen, der tidligere har stået frem i B.T.

Hun er dog stadig bekymret for fremtiden. Hvorfor, vender vi tilbage til.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan unge med stærkt handicap i overgangen fra barn til voksen er ofre for en dom afsagt i Vestre Landsret i 2015.

Emilys far læser højt for sin datter. Hun kan ikke tale, men sige lyde, når hun bliver glad. Foto: Byrd/Kasper Løjtved.
Emilys far læser højt for sin datter. Hun kan ikke tale, men sige lyde, når hun bliver glad. Foto: Byrd/Kasper Løjtved.
Vis mere

Her blev det besluttet, at kommunen kun må yde tilskud til praktisk hjælp og ikke til såkaldt overvågning, som er nødvendig, hvis den handicappede f.eks. får et epileptisk anfald eller ikke kan trække vejret, som kræver akut indgriben.

Når Emily til sommer næste år fylder 18 år, overgår hun fra at være forældrenes ansvar til at være samfundets. Men nu hvor finansloven er faldet på plads, kan hun og forældrene altså glæde sig over at få overvågningshjælp i forældrenes hjem

Dermed vil hun ikke blive tvunget til at komme på institution for at få den livsvigtige døgnovervågning, hun har brug for.

Tilbage til Jane Troelsen, der trods den gode nyhed for hendes barn, stadig er skeptisk overfor politikernes velvilje.

»Vi har været heldige, og det er vi taknemmelige for. Men problemet er bare blevet udskudt. Vores medmennesker med svære handicaps er fortsat andenrangsmennesker, der ikke har de samme rettigheder, som alle os andre. Det er langt fra godt nok,« siger Jane Troelsen.

Landsformand for Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen, folder moderens bekymring ud:

»Der er tale om en gruppe mennesker, som har et så massivt behov for hjælp, også efter de er fyldt 23 år. For dem, der havde håbet på en løsning, er nyheden en stor skuffelse,« siger hun.

Parterne bag finansloven er blevet enige om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afdække, hvordan en løsning på overvågning problematikken i øvrigt skal se ud og finansieres.

»Vi vil naturligvis søge indflydelse på denne proces og vil i den forbindelse fortsætte med at arbejde for løsninger for alle borgere med overvågningsbehov - uanset om man er ung eller voksen,« siger landsformand Susanne Olsen.

Handicapordfører for Enhedslisten, Jakob Sølvhøj, skriver desuden til en række skuffede og frustrerede familier på Facebook, at partiet 'vil fortsætte kampen' for dem over 23 år.