Den fungerende miljøminister, Lea Wermelin, har fløjet til og fra sit fritidshus på Bornholm for i alt 106.000 skattekroner.

Det kan B.T. i dag afsløre på baggrund af en aktindsigt i fakturaerne for ministerens ture til øen.

Mens Miljøministeriet frikender Lea Wermelin, mener tre eksperter, at hun har fået turene betalt af skatteyderne i strid med reglerne.

Ministeren har på lige over tre år fra 5. juli 2019 til og med 5. oktober 2022 fløjet 80 enkeltture med fly frem og tilbage mellem København og Rønne.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har fløjet for 106.000 kroner mellem København og Bornholm på lige over tre år.
Miljøminister Lea Wermelin (S) har fløjet for 106.000 kroner mellem København og Bornholm på lige over tre år. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Lea Wermelin ejer et hus sammen med sin mand i byen Sandvig på Bornholm, og hun har i den lokale presse fremstillet sig selv som bornholmer med fast bopæl på øen.

»Jeg synes, at det er vigtigt for en folketingspolitiker at være tilgængelig, derfor vil jeg selvfølgelig bo på Bornholm, hvor jeg også er født og opvokset,« sagde Lea Wermelin til TV 2/Bornholm kort før folketingsvalget i 2015.

I 2015 flyttede hun sin folkeregisteradresse til øen, men som B.T. tidligere har afdækket, har Lea Wermelin i forrige valgperiode fra 2019 til 2022 ikke været på Bornholm de 180 dage om året, som CPR-loven kræver.

I stedet har Lea Wermelin primært brugt huset på Bornholm som et slags fritidshus til weekender og ferier, fordi hun har sit primære liv i en lejlighed i København med mand og børn.

Netop fordi ministerens bolig på Bornholm i praksis er en sekundær bolig, skal ministeriet ifølge tre eksperter ikke betale hendes transport – medmindre der er tale om en tjenesterejse med et konkret politisk eller ministerielt formål.

Otte gange har der ifølge ministeriets egen opgørelse været konkrete politiske formål og lagt sammen med otte andre formål, der fremgår af den såkaldte åbenhedsordning på Økonomistyrelsens hjemmeside, er antallet oppe på 16.

Ved tre af turene i åbenhedsordningen er det dog ikke oplyst specifikt, hvad formålet var ud over 'arrangementer på Bornholm'.

Tre forvaltningseksperter har tidligere slået fast i B.T., at Lea Wermelin ikke har krav på at få sine ture betalt. Eksperterne tæller blandt andre Sten Bønsing, der er professor på Aalborg Universitet, og Jøren Ullits, der er lektor ved Syddansk Universitet.

Den tredje ekspert er professor Bent Greve fra Roskilde Universitet. Han mener, at det kan få en konsekvens, hvis Lea Wermelin ikke har krav på at få turene betalt.

»Så skal pengene betales tilbage. Logikken i det offentlige system er, at hvis man har modtaget noget, man ikke har krav på, så skal pengene betales tilbage. Det gælder for borgerne, og det gælder også for en minister,« siger han.

Professor Sten Bønsing er enig. Dog med et mén:

»Det kræver en konkret vurdering af forløbet af sagen at vurdere, om der skal ske tilbagebetaling. Eksempelvis kan situationen jo være den, at embedsmændene har sagt, at det er efter bogen, og så er det ikke givet, at ministeren personligt skal betale tilbage,« siger han.

I modsætning til eksperterne holder ministeriet fast i, at det er i fuld overensstemmelse med reglerne, at Lea Wermelin har fået betalt turene af skatteyderne.

Derudover har Lea Wermelin tidligere påstået, at der har været et politisk formål med 47 af turene – underforstået, at der har været tale om tjenesterejser, som en minister har krav på at få betalt. Ministeren har dog ikke fremlagt dokumentation. Heller ikke ministeriet har været i stand til at oplyse, hvilke formål der er tale om.

Lea Wermelins hus i Sandvig, Bornholm. Ministeren har ifølge eksperter brudt CPR-loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, selvom hun primært opholder sig i København.
Lea Wermelins hus i Sandvig, Bornholm. Ministeren har ifølge eksperter brudt CPR-loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, selvom hun primært opholder sig i København. Foto: Amanda Mortensen
Vis mere

Lea Wermelin sagde i oktober, at hun ville bede Bornholms Regionskommune om at vurdere, om hun har overtrådt CPR-loven.

Siden har B.T. gentagne gange forsøgt at få Wermelin til at oplyse resultatet af den vurdering, men det har hun endnu ikke oplyst.

Ministeren har sendt et skriftligt svar til brug for denne artikel, men også i det svar undlader hun at oplyse om resultatet af Bornholm Regionskommunes vurdering:

»Som Miljøministeriet tidligere har oplyst, er mine rejser fuldstændig efter reglerne, og selvfølgelig skal Bornholm ikke repræsenteres dårligere på Christiansborg end andre landsdele, bare fordi det er en ø, og det betyder mange rejser med både fly og færge. Som jeg har gjort B.T. opmærksom på før, så hænger langt størstedelen af flyrejserne direkte sammen med konkrete arrangementer, møder og lignende på Bornholm, mens resten er transport til og fra arbejde.«

Lea Wermelin får opbakning fra ministeriet, der skriver:

»Miljøministeriet bemærker, at ministerens transport til og fra Bornholm ligger inden for Statsministeriets vejledning om ministerens udgifter. Miljøministeriet henleder igen opmærksomheden på, at vi naturligvis fører en ministerkalender, men at der ikke gives aktindsigt heri. Det er derfor ikke korrekt at anføre, at ministeren har fået betalt rejser, der ikke er relevante for ministeriet.«

Professor Bent Greve mener, at det vil være oplagt, at Rigsrevisionen går ind i sagen.

»Så kan en uvildig instans finde ud af, om der har været belæg for, at ministeren har fået de mange ture betalt,« siger Bent Greve.