.

Sagen om fungerende miljøminister Lea Wermelins 71 skatteyderbetalte flyrejser til eller fra Bornholm fortsætter.

I dag kan B.T. afsløre, at Lea Wermelins ministerium, Miljøministeriet, ifølge eksperter har brudt reglerne ved ikke at registrere formålet med ministerens mange flyture til Bornholm.

»Det er i strid med forvaltningsreglerne om dokumentation og journalisering, hvis ministeriet betaler for ministerens flyture uden at registrere, hvad formålet er,« siger professor ved Aalborg Universitet og forvaltningsekspert Sten Bønsing.

Han fortæller, at dokumentationen blandt andet skal sikre, at ministeren ikke får betalt private ture.

Eksperter kritiserer Miljøministeriet for ikke at registrere formålet med miljøminister Lea Wermelins flyrejser til Bornholm.
Eksperter kritiserer Miljøministeriet for ikke at registrere formålet med miljøminister Lea Wermelins flyrejser til Bornholm. Foto: Henning Bagger
Vis mere

»Det samme gør sig gældende, når en minister for eksempel skal på restaurant. Så skal ministeriet vide, om det er arbejdsrelateret eller privat. Er det privat, skal ministeriet ikke betale for en middag. Det samme gør sig gældende for flyture,« siger han.

Professor ved Roskilde Universitet Bent Greve stemmer i:

»Formålene med turene skal være registrerede, så ministeriet kan dokumentere, hvorfor det har betalt flyturene for ministeren. Kun på den måde kan man sikre sig, at der er hjemmel til de afholdte udgifter,« siger han.

Ministerens rejsemønster til Bornholm er interessant, fordi hun har et hus i Sandvig, som hun i praksis har brugt som et fritidshus de seneste tre år. Lea Wermelin har nemlig haft sin primære bolig på Nørrebro i København, hvor hun bor med mand og børn. Alligevel har hun folkeregisteradresse på øen og ifølge eksperter dermed brudt cpr-loven.

På den baggrund har lektor Jørgen Ullits fra Syddansk Universitet og professor ved Roskilde Universitet Bent Greve tidligere slået fast i B.T., at Lea Wermelin ikke har ret til at få flyturene til Bornholm betalt, hvis det eneste formål har været transport til et fritidshus. Sten Bønsing er enig i den vurdering.

Lea Wermelin hævder, at der har været et politisk formål med størstedelen af turene, men hun har ikke villet dokumentere det. Ifølge ministeriets egen opgørelse har der kun været otte konkrete politiske formål med at tage til Bornholm.

Det var i anden uge af valgkampen, at B.T. kunne fortælle om Lea Wermelins 71 enkeltture med fly til eller fra Bornholm på skatteborgernes regning i indeværende valgperiode.

Historien var baseret på ministeriets egen opgørelse, og den fik for alvor vind i sejlene fredag den 14. oktober 2022, hvor den bredte sig til andre medier.

Samme dag skrev Miljøministeriet i en mail til B.T., at dets egen opgørelse ikke nødvendigvis var retvisende. Der kunne have været flere formål bag flyturene, som ikke var registreret i oversigten, lød det fra ministeriet.

B.T. har siden og med nye aktindsigter forsøgt at få ministeriet til at fremlægge dokumentation for, hvilke formål der så har været med turene.

Det aner ministeriet ikke.

»Miljøministeriet har ikke noteret andre formål end dem, der fremgår af den oversigt, du har fået udleveret,« skriver ministeriet i et svar til B.T.

Lea Wermelins hus i Sandvig, Bornholm. Ministeren har ifølge eksperter brudt CPR-loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, selvom hun primært opholder sig i København.
Lea Wermelins hus i Sandvig, Bornholm. Ministeren har ifølge eksperter brudt CPR-loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, selvom hun primært opholder sig i København. Foto: Amanda Mortensen
Vis mere

Sten Bønsing mener, det er problematisk, at ministeriet ikke er i stand til at fremlægge formålene med flyrejserne.

»Hvis ikke ministeriet har registreret andre formål med turene end transport til og fra Bornholm, så må det være, fordi der ikke har været andre formål, eller også er der rod med ministeriets registrering af formål.«

Formålet bør stå krystalklart, mener han.

»Det bygger på et princip om hjemmel, dvs. at myndigheder kun må bruge penge på udgifter, som er relevante i forhold til ministeriets opgaveløsning,« siger Sten Bønsing og tilføjer, at reglerne blandt andet skal sikre, at midlerne går til lovlige formål.

I et svar til B.T. skriver Miljøministeriet, at det mener, at angivelsen ‘transport til Bornholm’ som formål ligger inden for Statsministeriets vejledning om ministerens udgifter.

»Den går ikke. Der kan jo stadig være tvivl om, hvorvidt det er en privat eller offentlig aktivitet. Der må jo være en politisk aktivitet af en eller anden karakter. Hvis man blot angiver det samme, som der står på flybilletten, åbner det op for, at man kan rejse hen, hvor man vil uden at redegøre for det,« siger professor på RUC Bent Greve.

Professor på Aalborg Universitet Sten Bønsing køber heller ikke ministeriets forklaring:

»Det skal stadig kunne ses, om det er til familiebesøg, vælgermøde eller ministerbesøg,« siger han.

Ministeriet holder fast i, at Lea Wermelin har ret til at få turene til og fra Bornholm betalt. Også selvom det blot er transport til hendes hus.

Lea Wermelin skriver i et svar:

»Som Miljøministeriet tidligere har oplyst, er mine rejser fuldstændig efter reglerne, og selvfølgelig skal Bornholm ikke repræsenteres dårligere på Christiansborg end andre landsdele, bare fordi det er en ø, og det betyder mange rejser med både fly og færge. Langt størstedelen af flyrejserne hænger direkte sammen med konkrete arrangementer, møder og lignende på Bornholm, mens resten er transport til og fra arbejde.«

Lea Wermelin har bedt Bornholms Regionskommune om at vurdere, om hun har brudt cpr-loven.