To eksperter slår fast nu fast, at miljøminister Lea Wermelins forsvar i sagen om hendes lovbrud hviler på et tyndt grundlag.

Som B.T. kunne afdække onsdag, har Lea Wermelin brudt folkeregisterloven, fordi hun bor i København, men har CPR-adresse på Bornholm.

I 2015 flyttede hun sin folkeregisteradresse til øen for at være tættere på sin valgkreds. Men de seneste tre år har hun brugt huset på Bornholm som en form for sommerhus til weekender og ferier, mens hun har boet med mand og børn i København. I alt har hun været cirka 300 dage på Bornholm – langt fra de 540 dage det ville kræve for at overholde bopælspligten.

Onsdag forsvarede ministeren sig med, at hun ikke mener, at det alene er antallet af dage, der afgør, om hun har primær bolig på Bornholm:

Miljøminister Lea Wermelin (S) har ifølge eksperter brudt cpr-loven.
Miljøminister Lea Wermelin (S) har ifølge eksperter brudt cpr-loven. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

»Det har også været min opfattelse, at jeg lever op til reglerne, fordi det er en samlet vurdering og ikke kun et spørgsmål om overnatninger, der afgør, hvor man bor,« sagde ministeren flere gange til B.T.

Ministeren har ret så langt, at andre kriterier ifølge CPR-loven også kan indgå.

Men antallet af overnatninger er det absolut vigtigste kriterium. Det siger lektor ved Syddansk Universitet Jøren Ullits.

»Det er antallet af opholdsdage, som er det primære vurderingskriterium. Når man har oplyst at have flere bopæle, beror det på en konkret bevisvurdering, hvor man udover antallet af opholdsdage - som efter min vurdering fortsat er det centrale pejlemærke - også kan se på afstanden fra bopælen til arbejdet, og hvor ægtefællen og børn bor,« siger Jørgen Ullits.

Lea Wermelins hus i Sandvig, Bornholm. Ministeren har ifølge eksperter brudt CPR-loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, selvom hun primært opholder sig i København.
Lea Wermelins hus i Sandvig, Bornholm. Ministeren har ifølge eksperter brudt CPR-loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, selvom hun primært opholder sig i København. Foto: Amanda Mortensen
Vis mere

I Lea Wermelins tilfælde er det sådan, at hendes mand og børn bor i København, hvor børnene også går i skolen. Derudover kan hun næste spytte til Christiansborg fra Nørrebro-lejligheden, mens det kræver fly eller færge at komme til Bornholm.

»Jeg vil være overrasket, hvis kommunen på baggrund af disse kriterier ikke fandt, at den reelle bopæl er i København, og at det er her, hun bør være registreret i folkeregisteret,« siger lektor ved Syddansk Universitet Jøren Ullits.

Chefjurist Anders Svendsen fra Lejernes LO er enig i vurderingen fra Jørgen Ullits.

»At det er antallet af overnatninger, der er det primære kriterium, er i overensstemmelse med CPR-loven og ikke mindst den bekendtgørelse, der hører til loven,« siger han.

Sekretariatsleder i Bornholms Regionskommune Marianne Vestergaard skriver i et svar til B.T., at 'flere faktorer indgår i vurderingen', men at 'kommunen ikke redegør for konkrete problemstillinger'.

B.T. har uden held forsøgt at få en ny kommentar fra miljøminister Lea Wermelin.