Samtlige tre millioner mink skal fjernes fra massegravene på det militære øvelsesterræn ved Nr. Felding sydvest for Holstebro.

Det fastslår Holstebros borgmester, Hans Christian Østerby (S), som er stærkt bekymret for dels en potentiel miljøkatastrofe, dels er helt uforstående over for, at Holstebro Kommune først nu har fået kontakt til den ansvarlige minister på området.

En kontakt der først er blevet skabt, efter Rasmus Prehn (S) er blevet udnævnt til fødevareminister som afløser for partifællen Mogens Jensen.

»Det er dejligt, at der nu kan komme en dialog. Men desværre er det jo en dialog på bagkant. Det er helt uholdbart og meget svært at forstå, hvad der er foregået. De her massegrave skal ryddes for mink, så vi kan komme videre.«

»Det er helt uholdbart og meget svært at forstå, hvad der er foregået. De her massegrave skal ryddes for mink, så vi kan komme videre,« siger Holstebros borgmester H. C. Østerby (S).
»Det er helt uholdbart og meget svært at forstå, hvad der er foregået. De her massegrave skal ryddes for mink, så vi kan komme videre,« siger Holstebros borgmester H. C. Østerby (S). Foto: Johan Gadegaard
Vis mere

»Der skal gøres noget hurtigt, så vi ikke skal gå rundt med frygten for, at der ligger en miljøkatastrofe lige om hjørnet. Og jeg forventer, det bliver fjernet det hele,« siger Hans Christian Østerby om minkgravene, hvoraf nogle er etableret blot 200 meter fra badesøen Boutrup Sø.

Det betyder, at staten selv ikke har overholdt sine egne retningslinjer, da der minimum skal være 300 meters afstand.

Borgmesteren tilføjer:

»Rasmus Prehn har selv sagt, at han er direkte rystet over, at der overhovedet ikke har været nogen form for kommunikation med kommunen, selv om det er tre weekender siden, vi sendte et brev med vores bekymringer til både miljøminister Lea Wermelin og til Mogens Jensen, som var fødevareminister på det tidspunkt. Det eneste, vi har hørt fra ministerierne indtil nu, er en bekræftelse på, at de har modtaget brevet,« siger han.

Tre millioner aflivede mink bliver begravet på Jydske Dragonregiments øvelsesterræn ved Nr. Felding tæt ved Holstebro. Borgmesteren kræver nu, at samtlige mink bliver fjernet fra området.
Tre millioner aflivede mink bliver begravet på Jydske Dragonregiments øvelsesterræn ved Nr. Felding tæt ved Holstebro. Borgmesteren kræver nu, at samtlige mink bliver fjernet fra området. Foto: Morten Stricker
Vis mere

Selv om Hans Christian Østerby er førstemand i Holstebro Kommune, havde heller ikke han fået noget at vide om, at der bogstavelig talt hen over en nat blev indledt arbejde med at etablere massegrave med plads til tre millioner aflivede mink med coronavirus.

Mink, der i øvrigt som en ekstra bizar absurditet de seneste dage er begyndt at komme op af massegravene gennem det sandede og porøse jordlag på grund af gasserne fra de forrådnede dyr.

»Jeg blev ringet op om søndagen af en byrådskollega, som kommer fra Nr. Felding. Han havde set, de var begyndt at grave inde på området dagen før. Jeg måtte sige til ham, at jeg simpelthen ikke anede, hvad det handlede om. Ingen af os har fået noget at vide. Øvelsesterrænet er statens ejendom, og så har nogen åbenbart tænkt, at man bare kunne gå i gang uden at spørge lokalt. Det er jo det, der er så forrykt,« siger Hans Christian Østerby.

Med den seneste udvikling i minkskandalen, hvor dyrene altså nu også er begyndt at komme op af massegravene igen, skal området som det første inddæmmes, så vilde dyr ikke kan gå i ådslerne og på den måde risikere at sprede virus.

Det har Hans Christian Østerby fuld forståelse for. Men han forventer, at det kun er en midlertidig løsning, og at regeringen handler:

»Rasmus Prehn kender min holdning: Vi kan simpelthen ikke leve med, at der ligger en massegrav med mink så tæt på Holstebro, så tæt på en badesø og så tæt på lokalbefolkningen i Nr. Felding. Alle mink skal fjernes,« understreger han.

De nærmeste naboer til massegravene er ægteparret Anette Jakobsen og Mogens Leth. De håber om nogen, at minkene bliver fjernet. Selv om de er skeptiske over, om det rent faktisk sker.

Først og fremmest frygter de, at deres private vandboring skal blive forurenet, så de ikke længere har drikkevand på landejendommen på Sognstrupvej 19.

»Der står i papirerne, at det myndighederne gør er lovligt, hvis man ligger 300 meter væk. Og det ville jeg bedre kunne forstå, hvis det handlede om for eksempel 15-20 malkekøer, der skulle graves ned. Men tre millioner mink, der bliver smidt ned i et hul så tæt på... Det bliver myndighederne altså nødt til at råde bod på. Det er i hvert fald begyndt at tage min nattesøvn,« siger Mogens Leth, som er nærmeste nabo til mink-massegravene.Foto: Jens Anton Havskov 
»Der står i papirerne, at det myndighederne gør er lovligt, hvis man ligger 300 meter væk. Og det ville jeg bedre kunne forstå, hvis det handlede om for eksempel 15-20 malkekøer, der skulle graves ned. Men tre millioner mink, der bliver smidt ned i et hul så tæt på... Det bliver myndighederne altså nødt til at råde bod på. Det er i hvert fald begyndt at tage min nattesøvn,« siger Mogens Leth, som er nærmeste nabo til mink-massegravene.Foto: Jens Anton Havskov 
Vis mere

»Vi har gjort indsigelse til Holstebro Kommune, som har sendt indsigelsen videre til Miljøstyrelsen. På grund af alt det her havde vi faktisk besluttet, at vi ikke turde andet end koble os på den kommunale vandforsyning,« siger Mogens Leth.

Men på grund af afstanden til parets ejendom vil det ifølge Mogens Leth koste 280.000 kroner, foruden udgifter til at dække brønden til. Og sådan et stort beløb kan de slet ikke overkomme, fortæller han.

»Der står i papirerne, at det, myndighederne gør, er lovligt, hvis man ligger 300 meter væk. Og det ville jeg bedre kunne forstå, hvis det handlede om for eksempel 15-20 malkekøer, der skulle graves ned. Men tre millioner mink, der bliver smidt ned i et hul så tæt på... Det bliver myndighederne nødt til at råde bod på. Det er i hvert fald begyndt at tage min nattesøvn,« siger han og fortsætter:

»Og så er der et andet aspekt i det: Nemlig rotter. Hvis der er foder til en million rotter, så kommer der en million rotter. Så også af den grund er de nødt til at få de mink væk. Jeg håber selvfølgelig, det ender sådan. Men jeg må desværre også sige, at jeg tvivler,« siger Mogens Leth.