Inden for det seneste år har flere rusmiddelcentre oplevet en markant stigning blandt unge, som benytter sig af det smertestillende præparat morfin som rusmiddel. En udvikling, der bekymrer flere eksperter.

En af dem, der særligt har oplevet stigningen, er Morten Aagaard.

Han er afdelingsleder på rusmiddelcentret i Aarhus, og ifølge ham er der en manglende opmærksomhed på de unges brug af morfin.

»Gennem de sidste tre år er vi begyndt at se flere, som har den her afhængighed af morfinpræparater, som enten fylder det hele for den enkelte – eller som indgår i et misbrugsmønster,« fortæller Morten Aagaard til B.T.

For selvom morfin er et stærkt, smertestillende præparat, som er beregnet til at dæmpe kraftige smerter, er det også noget, som flere benytter for at opleve en afslappende rus.

Men problemet ved den rus og lykkefølelse, som stoffet kan give, er bare, at det kan have store helbredsmæssige konsekvenser, og det er de færreste unge, der egentlig er klar over det.

»De unge ser slet ikke det her som et misbrug eller noget, der er farligt. De ser det bare som en pille, man kan få udleveret af lægen, og det er problematisk,« fortæller Morten Aagaard.

For på trods af at morfin er noget, som man kan få udleveret hos lægen, er konsekvenserne store, hvis det ikke benyttes korrekt.

Kroppen vænner sig nemlig lynhurtigt til det afslappende rus, og det kan medføre en stor afhængighed, som viser sig både psykisk og fysisk. Her kan man nemlig opleve alt fra en generel uro i kroppen til voldsomme aggressioner, svedproblemer og utilpashed.

Og det er ikke det værste. For hvis man først er begyndt at bruge morfin og skal stoppe, kan afhængigheden i sidste ende føre til indlæggelser eller dødsfald.

»Efter længere tids brug af præparaterne er det forbundet med store konsekvenser at stoppe fra dag til dag. Det kan i svære tilfælde kræve indlæggelse på et hospital. Opioider (og heraf morfin, red.) nedsætter din vejrtrækning, så hvis du tager for meget, stopper du helt med at trække vejret,« fortæller han.

Ifølge Morten Aagaard er det dog heller ikke kun rusmiddelcentret i Aarhus, som oplever stigningen. Han fortæller nemlig, at det er en landsdækkende tendens og problematik, at unge bruger morfin som rusmiddel.

»Vi oplever, at det er mere tilgængeligt end nogensinde. De unge fortæller os, at de hurtigt kan få fingrene i det på sociale medier som for eksempel Snapchat eller Facebook,« siger han.

Derfor påpeger han også, at der må være et stort mørketal for de unges brug af morfin. For når først rusmiddelcentrene opdager en stigning, betyder det, at der er mange flere, som gør brug af stoffet.

De personer, der retter henvendelse til rusmiddelcentrene, har nemlig allerede opbygget en svær afhængighed af stoffet.

»Fra folk begynder, eller har berøring med det, kan der går flere år, før de henvender sig til os, så vi ser det med en vis forsinkelse. Det betyder, at der er mange flere, der bruger det her, end de, vi har i behandling for det,« fortæller han.

Behandlingsperioden for et misbrug af morfin er karakteriseret som en af de længste behandlinger. Nogle gange kan forløbet vare op til 20 år, og »det kan mildest talt være problematisk at stoppe«, afslutter han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra rusmiddelcentret i København, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.