Der er ikke længere E. coli-bakterier i Kvie Sø i Varde Kommune. Til gengæld er der nu opstået et nyt problem.

For da ekskrementerne gik, så kom algerne. Søens pH-værdi er for høj.

Normalt ligger pH-værdien mellem 6 og 9 i en sø, men for få dage siden målte man en værdi på 9,8, skriver JydskeVestkysten. En pH-værdi, der er på linje med flere rengøringsmidler, og det går jo ikke.

Derfor har man igen – som da man fandt E. coli-bakterier i søen for et år siden – lukket søen for badende gæster. Den høje pH-værdi er nemlig et tegn på, at en algeopblomstring er på vej.

Og badeforbuddet fortsætter året ud. Miljøstyrelsen har kategoriseret søen som i ringe økologisk tilstand.

Om det fortsætter ind i det nye år, ved man ikke. Der skal flere målinger under grænseværdien til, før Kvie Sø kan anbefales som badesø igen.

Varde Kommune håber, at søen kan komme tilbage til normalen, og at de badeglade borgere kan komme tilbage i søen. Man har derfor skruet godt og grundigt op for antallet af pH-målinger i den kommende periode.

Hvorfor søen bliver ved med at blive forurenet, ved kommunen ikke. De har derfor søgt om hjælp hos beboerne i området. Dog har ingen henvendt sig med et relevant tip endnu.