Ligegyldigt hvilket køn, der sidder for bordenden i de syv politiske udvalg og det hav af lokaludvalg, råd og nævn Københavns Kommune har, så er titlen 'formand'.

Men sådan skal det ikke længere være. Det mener Alternativet i Københavns Kommune, der har sat 'sproglig ligestilling' på dagsordenen til torsdagens møde i Borgerrepræsentationen.

»Det officielle kommunesprog er unødvendigt kønnet. Det gælder ikke mindst, når vi i alle udvalg og i andre sammenhænge bruger ordet formand.«

»Ordet efterlader ingen tvivl om, hvilket køn, man forventer, varetager hvervet,« siger Troels Christian Jakobsen, der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Alternativet.

Derfor foreslår partiet, at 'formand' udgår fra Københavns Kommunes ordforråd til fordel for det kønsneutrale 'forperson'.

Med forslaget vil partiet sikre, at »vi ikke kommer til at udelukke nogen på grund af de ord, vi bruger,« forklarer Troels Christian Jakobsen, der peger på, at andre ord allerede er gået fra at være kønnede til kønsneutrale.

Det gælder blandt andre ord som 'tillidsmand', der over de senere år er blevet til 'tillidsrepræsentant' og 'folketingsmand', der er blevet til det kønsneutrale 'folketingsmedlem', lyder det.

»I vores øjne er det et åbenlyst rigtigt skridt i en moderne by som København,« slår Troels Christian Jakobsen fast.