Øget bemanding, actioncard, en dybdegående undersøgelse af 588 mistede opkald, mere samarbejde, nye praksisser, mindre medarbejderstress.

Det har været en travl eftermiddag i Region Hovedstaden.

I dag har først forretningsudvalget og lige herefter regionsrådet kigget på, hvordan man får rettet op på problemerne omkring de mistede 112-opkald. Problemer, der har ramt borgere såvel som medarbejdere.

Problemer, der nu skal løses med 17 konkrete initiativer og 10 millioner ekstra kroner.

Temaet var første punkt på dagsordenen under regionsrådets møde tirsdag, og her besluttede et stort flertal at følge anbefalingerne fra den redegørelse, der netop er blevet lavet efter mediernes intensive afdækning af problemerne på området.

I redegørelsen, som er lavet eksternt, og som landede i sidste uge, fremhæves en lang række problemstillinger, der ikke alene har ført til mistede opkald, men også ringe medarbejdertrivsel.

Så ringe, at det i rapporten beskrives, at der er en decideret 'tillidskrise' mellem ledere og medarbejdere. Og at det anbefales, at man arbejder konkret med at indføre en kultur med tillid og respekt mellem ledelse og medarbejdere.

Derudover anbefales det i redegørelsen, at man fjerner tallene om køopkald – potentielt mistede opkald – fra frontpersonalets skærme, så de ikke konstant skal konfronteres med dem og dermed risikere stress.

Generelt for anbefalingen er i høj grad, at der bør sættes ind for at gøre det til en bedre oplevelse at være medarbejder i Akutberedskabet.

Og at man også bør arbejde målrettet på at komme udfordringen til livs, hvad angår fastholdelse af medarbejdere.

Medarbejdere, der fra 1. juni til 31. august i år kunne konstatere, at intet mindre end 588 opkald ikke var blevet viderestillet. Simpelthen, fordi der ikke var mandskab til at tage telefonen.

De næsten 600 tilfælde bør undersøges til bunds, lyder det i redegørelsen. Det bør altså undersøges, om de har haft sundhedsfaglige konsekvenser for nogen. Og om der kan være en læring at hente.

De 17 punkter og ikke mindst finansieringen på den 10 millioner blev tirsdag eftermiddag først gennemgået på et ekstraordinært møde i Region Hovedstadens forretningsudvalg.

Her lød anbefalingen videre til regionsrådet, der tirsdag aften har holdt møde, at godkende alle 17 anbefalinger og økonomien.

Og sådan blev det. Uden videre debat, og med kun Dansk Folkeparti som stemte imod anbefalingerne og finansieringen, godkendte regionsrådet alle anbefalinger og økonomien til at forbedre de aktuelle 112-udfordringer.

Med i bevillingen lyder dog også en krav om opfølgning senere på året.