Borgerne i hovedstadsområdet kan meget snart komme til at fyre op hjemme i stuerne med varme, der stammer fra affald fra sommerens voldsomme oversvømmelser i Tyskland og dets nabolande.

Det kan måske lyde lettere absurd, men den er skam god nok.

I kølvandet på oversvømmelserne har enorme bunker affald hobet sig op i de katastroferamte områder, og de tyske forbrændingsanlæg har ikke kapacitet til at behandle hele affaldsmængden.

Desuden er affaldet uegnet til genanvendelse, hvilket måske ikke så mærkeligt. Der er nemlig tale om en pærevælling af træer og indbo, der er blandet med jord og forurenet med fækale bakterier fra menneskeafføring.

Her ses et luftfoto af de voldsomme ødelæggelser forårsaget af oversvømmelserne i Tyskland tilbage i juli måned.
Her ses et luftfoto af de voldsomme ødelæggelser forårsaget af oversvømmelserne i Tyskland tilbage i juli måned. Foto: INA FASSBENDER
Vis mere

På Amager overtrumfer duften af penge dog lugten af lort.

Det kommunalt ejede affaldsselskab Amager Ressourcecenter (ARC) har således store, forkromede planer om at energiudnytte oversvømmelsesaffaldet fra Tyskland og dets nabolande.

Det viser et notat udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, der er den største af ARCs i alt fem ejerkommuner, hvor Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør også indgår.

»ARC er blevet anmodet af en dansk affaldsaktør om at bistå med håndteringen af affald fra de oversvømmelsesramte områder i Tyskland, Belgien og Luxembourg efter sommerens nedbør. Der er tale om ekstraordinært store affaldsmængder, der ikke findes tilstrækkelig behandlingskapacitet til i lokalområdet,« står der i notatet.

Selskabet oplyser, at affaldsmængderne alene i Tyskland løber op i to millioner ton, og ARC er derfor gået i gang med at hente oversvømmelsesaffaldet til Danmark, hvor det skal behandles i en periode på seks til 12 måneder fra november eller december.

B.T. erfarer dog, at ARC allerede på nuværende tidspunkt har modtaget godt 700 tons oversvømmelsesaffald.

ARC oplyser i et bilagsnotat, at selskabets store forbrændingsanlæg Amager Bakke er »særligt egnet« til at håndtere affaldet. Amager Bakke omfatter en stor silo, der kan opblande og »sikre en homogen sammensætning af affaldet og brændværdi ved indfyring, ligesom der anvendes avanceret rensningsteknologi,« lyder det.

ARCs direktør, Jacob Hartvig Simonsen, har ikke haft mulighed for at stille op til interview med B.T.

Men selskabet oplyser i sit bilagsnotat, at det kun vil modtage oversvømmelsesaffaldet, hvis det forbedrer ARCs økonomi.

Meget tyder da også på, at der vil være penge at tjene for ARC på affaldet fra oversvømmelserne, der kostede mindst 180 tyskere livet og forårsagede ødelæggelser for omtrent 200 milliarder kroner.

Københavns Kommune oplyser, »at sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen«, men at:

Amager Bakke er tegnet af BIG, Bjarke Ingels Group. Skibakken er anlagt på taget af forbrændingsanlægget Amager Ressourcecenter i København.
Amager Bakke er tegnet af BIG, Bjarke Ingels Group. Skibakken er anlagt på taget af forbrændingsanlægget Amager Ressourcecenter i København. Foto: Niels Christian Vilmann
Vis mere

»Modtagelsen bidrager positivt til ARCs økonomi, idet omfanget afhænger af de mængder, som ender med at blive modtaget,« står der i notatet fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.«

Københavns overborgmester, Lars Weiss (S), mødes onsdag i denne uge med Økonomiudvalget, hvor ARCs udnyttelse af oversvømmelsesaffald vil indgå som et orienteringspunkt på mødedagsordenen.

Ifølge B.T.s oplysninger skal udvalgets 13 medlemmer blandt andet drøfte, om København som ejerkommune skal give ARC grønt lys til fortsætte processen med at modtage oversvømmelsesaffald.

Overborgmester Lars Weiss, der sidder for bordenden i Økonomiudvalget, er ikke i tvivl om, hvad han mener er den bedste løsning.

»Tyskland, Belgien og Luxembourg har et stort problem med al affaldet efter oversvømmelserne. Jeg synes, det vil være sært og usolidarisk at sige nej til at brænde affaldet, når nu vi har kapaciteten til at hjælpe,« siger Lars Weiss i en skriftlig kommentar til B.T.

Amager Ressourcenter set fra toppen af Operaen.
Amager Ressourcenter set fra toppen af Operaen. Foto: Ida Marie Odgaard
Vis mere

Ifølge ARC vil afbrændingen af oversvømmelsesaffaldet ske på bekostning af biomasseaffald, og det vil medføre en lokal merudledning af CO2 i luften over Amager, eftersom oversvømmelsesaffaldet i »mindre omfang indeholder fossilt materiale som plast og visse tekstiler.«

Men set i et større, globalt perspektiv, vil det være en bedre løsning for klimaet, lyder ARCs argument.

»Imidlertid vil en manglende behandling på ARC betyde, at affaldet behandles et andet sted, hvilket på grund af ARCs exceptionelt høje energieffektivitet og mulighed for energiudnyttelse i hovedstadens varmesystem samlet set giver en lavere energiudnyttelse og dermed alt andet end lige globalt medfører et større CO2-udslip,« lyder det fra ARC.

Andre læser også