Annonceringen af prins Joachims nye tjans som forsvarsattaché har givet anledning til en lang række spørgsmål. Blandt andet spørgsmålet om, hvordan udgifterne til en sådan forsvarsattaché normalt ser ud.

Netop det spørgsmål får vi svar på nu: 2.560.000 kroner. Heraf går omtrent 1.750.000 til forsvarsattachéens løn og bolig.

Det afslører Forsvarsministeriet i et svar til Folketinget, og det er derfor åbenlyst, at prins Joachim kommer til at få en noget pænere løn end sin forgænger, når han i september overtager jobbet.

I hvert fald hvis han får lov til at beholde sin årlige apanage på 3,8 millioner kroner. Noget, Folketinget inden længe skal stemme om.

Det er der netop to folketingspolitikere, der i forbindelse med nyheden om prinsens nye job har stillet en lang række spørgsmål om omstændighederne til statsminister Mette Frederiksen.

Sidstnævnte har da også haft sit at se til. I alt har Eva Flyvholm og Søren Søndergaard nemlig stillet hende 17 spørgsmål om sagen.

Heraf altså også spørgsmålet om, hvad den hidtidige forsvarsattachéordning i Paris samlet har kostet.

For at besvare spørgsmålet har statsministeren hentet hjælp fra Forsvarsministeriet, der fremlægger den samlede opgørelse.

En opgørelse, der foruden løn og bolig inkluderer udgifter for drift og sagsbehandling.

Sidstnævnte udgifter vil Forsvarsministeriet fortsat stå for, men i det store hele bliver prins Joachim billigere for netop ministeriet at have siddende på posten, da hans apanage kommer fra en anden pengekasse.

Dette har dog ikke haft betydning for, at Forsvarsministeriet har valgt netop ham til posten, lyder det i svaret til Folketinget.

Modsat den nuværende forsvarsattaché vil prins Joachim ikke få stillet bolig til rådighed, når han i efteråret starter i sin nye stilling. En stilling, han skal bestride i tre år.

Såfremt der i Folketinget er flertal for det, er planen, at han i samtlige tre år beholder sin apanage. Skulle han herefter blive forlænget, kan aftalen om, at han må tage sine årpenge med til udlandet, også forlænges, lyder det fra Mette Frederiksen på et spørgsmål herom.

Men hvis han blot ønsker at blive i udlandet, uden at det har noget med jobsituationen at gøre, skal Folketinget stemme påny.