I det danske rige er der ikke tradition for, at regenten abdicerer. Og dronning Margrethe har ved flere lejligheder understreget, at også hun agter at sidde på tronen frem til sin død.

Det betyder også, at hun som foreskrevet ikke kommer til at overvære kroningen af sin ældste søn. Men hvordan er det for dronningen som mor at vide, at hun ikke kan være der på netop den dag, der formentlig bliver en af de største i kronprins Frederiks liv?

Det spørgsmål er blot et af de mange, som Ud & Se har stillet den danske monark i forbindelse med hendes 80-års fødselsdag.

»Det hører jo med. Men så ved man også, at han aldrig skal tænke 'Hvad siger hun nu?'. Han kan nøjes med at tænke 'Hvad ville hun nu have sagt?'. Det er så en anden sag,« fortæller dronningen og fortsætter:

»Kong Frederik 9. er død. Længe leve Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.,« råbte statsminister Jens Otto Krag tre gange fra balkonen på Christiansborg Slot, da han 15. januar 1972 udråbte tronfølgeren, kronprinsesse Margrethe, til Danmarks dronning.
»Kong Frederik 9. er død. Længe leve Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.,« råbte statsminister Jens Otto Krag tre gange fra balkonen på Christiansborg Slot, da han 15. januar 1972 udråbte tronfølgeren, kronprinsesse Margrethe, til Danmarks dronning. Foto: Aage Sørensen
Vis mere

»Man skal have friheden til at gøre det på sin egen måde – det synes jeg er meget væsentligt. Den frihed fik jeg, og den skal han sandelig også have.«

I interviewet ser dronning Margrethe også tilbage på den kolde januardag i 1972, hvor hun stod dér på balkonen på Christiansborg Slot og blev udnævnt til regent. Dagen forinden – 14. januar – var hendes far, kong Frederik 9., gået bort.

Men tanken om, at hun nu skulle indtage den rolle, som faren havde set frem til at overdrage til hende, fyldte mere end sorgen over at miste ham, fortæller hun.

For nu var det altså nu. Som 31-årig skulle hun regere landet. En opgave, der egentlig ikke var tilskrevet hende ved fødslen.

Her prinsesse Margrethe med sin far, kong Frederik 9., fotograferet 15. august 1949. Dengang vidste prinsessen ikke, at hun en dag skulle regere det danske kongerige.
Her prinsesse Margrethe med sin far, kong Frederik 9., fotograferet 15. august 1949. Dengang vidste prinsessen ikke, at hun en dag skulle regere det danske kongerige. Foto: Ukendt
Vis mere

Den blev først hendes, da danskerne i 1953 valgte at stemme for en ændring i tronfølgeloven. Dengang var dronning Margrethe kun 13 år og skænkede det ikke mange tanker.

Tankerne og bevidstheden om ansvaret kom løbende med årene, og her blev hun bevidst om den opbakning, som hun havde i befolkningen, der ønskede at lade hende arve tronen trods sit køn.

Den tillid må hun siges at leve op til. I en spørgeskemaundersøgelse, som YouGov har gennemført for B.T., tegner svarene et klart billede af, at dronningen efter næsten 50 år på tronen i den grad har befolkningens støtte.

Adspurgt, i hvilken grad man synes, dronning Margrethe gør det godt som statsoverhoved, svarer 76 procent enten 'i høj grad' eller 'i meget høj grad'. Blot tre procent mener slet ikke, hun klarer sig godt.

Den daværende regent, kong Frederik 9., den nuværende regent, dronning Margrethe, og den kommende regent, kronprins Frederik.
Den daværende regent, kong Frederik 9., den nuværende regent, dronning Margrethe, og den kommende regent, kronprins Frederik. Foto: Allan Moe
Vis mere

Om kronprins Frederik opnår samme opbakning, når han engang overtager tjansen som regent, vil tiden vise. For er Danmark klar til endnu en gang at have en konge siddende på tronen?

Over for Ud & Se påpeger majestæten, at det kan være en fordel, at sønnen skal overtage fra hende og ikke fra en mand. Nøjagtig som hun skulle overtage fra en mand og ikke fra en kvinde.

Det betyder nemlig, at han ikke skal kopiere og sammenlignes med hende på samme måde, som hvis han blev udnævnt til konge efter en anden konge.

Selv har hun oplevet det som en fordel, og hun håber, at kronprinsen vil gøre det samme. Når tiden altså engang er inde til, at hun takker af og overlader nøglerne til Amalienborg og hele kongeriget til sønnen.

Andre læser også