Kaos, kaos, kaos.

Balladen om regeringens varmecheck fortsætter.

B.T. kan nu afdække, at beboere på Professor Ostenfeld Kollegiet i Kongens Lyngby nord for København ved en fejl har fået udbetalt den skattefri check på 6.000 kroner.

Checken er målrettet borgere, der oplever prisstigninger på gas og el.

Men kollegiet er opvarmet med fjernvarme fra Vestforbrænding, som er baseret på affaldsforbrænding.

På grund af en fejl er overgangen fra gas til fjernvarme ikke blevet ændret i BBR-registeret, forklarer forretningsfører for Polyteknisk Kollegieselskab Mohamed El Bahri, der står for at udleje kollegieværelserne til studerende.

Men selv hvis kollegiet var berettiget til at få varmechecken, ville det ikke give mening at hjælpe de studerende med et beløb på 6.000 kroner, mener han.

»I vores øjne er det en stor fejl, at kollegiet overhovedet kommer i betragtning til varmechecken, selv hvis det blev opvarmet med gas. De studerende ville jo aldrig få en huslejestigning på 6.000 kroner alene på grund af stigende varmeudgifter,« siger Mohamed El Bahri og tilføjer, at fejlen i BBR-registeret nu er rettet.

B.T. har talt med fem af beboerne, som fortæller, at de har modtaget varmechecken.

En anden beboer fortæller dog, at hun ikke har modtaget den.

B.T. har derfor bedt Energistyrelsen om at oplyse, præcis hvor mange af de næsten 300 studerende der har modtaget hjælpen.

Bor du på kollegie og har modtaget varmecheck? Skriv til jani@bt.dk.

Styrelsen har valgt at betragte spørgsmålet som en aktindsigt, og dermed kan der gå syv dage, før styrelsen svarer.

Regeringen og dens støttepartier har med en politisk aftale sendt 2,4 milliarder kroner ud til borgere. Hjælpen var tiltænkt dem, der er hårdest ramt af prisstigninger på varme på grund af stigende gas- og elpriser.

Men da pengene blev sendt ud til borgerne, kunne flere medier afdække et regulært kaos.

Beløbet på 6.000 kroner er automatisk sendt til borgere, der ikke er berettiget til at modtage pengene. Det kan for eksempel skyldes, at borgerne ikke har opdateret BBR-registeret med deres nye valg af energikilde.

Men som en del af den politiske aftale skal borgere, der ved en fejl har modtaget checken, ikke betale pengene tilbage.

B.T. har tidligere beskrevet, at beboere på et botilbud, der ikke var berettiget til checken, har modtaget pengene og brugt dem på stoffer.

Desuden var personer med særlig adressebeskyttelse helt udelukket fra at modtage varmechecken, selv om de var berettiget til den.

»Det er et utilsigtet problem. Og selv om det ikke rammer mange, så skal der selvfølgelig findes en løsning. Og det har jeg nu bedt Energistyrelsen om at finde,« sagde klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til B.T. om personerne med adressebeskyttelse.

Ministeren vil nu undersøge hele forløbet om varmecheck nærmere.

B.T. har bedt Dan Jørgensen om en kommentar til den konkrete sag, hvor studerende uberettiget har fået udbetalt varmechecken, men ministeren er ikke vendt tilbage med svar inden deadline.