Efter en række afsløringer om en problematisk og kritisabel opførsel fra den københavnske Venstre-borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard valgte hun selv at igangsætte en undersøgelse af arbejdsmiljøet.

Og i dag er undersøgelsen, som B.T. er i besiddelse af, kommet med et nedslående resultat for borgmesteren.

24 ansatte har oplevet krænkende adfærd fra det politiske niveau, og Arbejdsmiljø København, der har lavet undersøgelsen, vurderer derfor:

'At arbejdsmiljøforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og at der ikke er sket tilstrækkelig grad af forebyggelse af krænkende adfærd i Centralforvaltningen,' står der i undersøgelsen.

Cecilia Lonning-Skovgaard anerkender, at hun har et stort ansvar, men forholder sig alligevel en smule forbeholden til kritikken:

»Jeg tager undersøgelsen dybt alvorligt og hæfter mig ved, at 24 medarbejdere har haft en dårlig oplevelse med det politiske niveau. Det er 24 for mange. Det tager jeg til mig, og det vil jeg ændre. Det er jeg i gang med. Jeg tager også til mig, at undersøgelsen viser et noget mere nuanceret billede end det billede, der har været tegnet i pressen med voldsom chikane og mobning,« siger hun til B.T.

Læs hele interview med borgmesteren her.

I alt har 51 ud af de 200 ansatte i beskæftigelses- og integrationsforvaltning i et spørgeskema fortalt om krænkende adfærd.

Og de mener ikke, de har kunnet forsvare sig imod den, og på den baggrund mener Arbejdsmiljø København, at der sandsynligvis er enkelte ansatte, der er blevet udsat for mobning.

I undersøgelsen har de ansatte haft mulighed for at skrive om arbejdsmiljøet i et fritekstfelt, og de beskriver det her som et konfliktfyldt samarbejdsklima.

Hertil svarer 25 procent, at konflikter og uenigheder slet ikke eller i mindre grad bliver løst på en god måde.

Af undersøgelsen fremgår det også, at trods en generelt høj trivsel og motivation er begge dele dalet en betydningsfuld forskel siden forvaltningens trivselsmåling fra 2021, og en højere andel af ansatte end tidligere vil ikke anbefale andre at søge arbejde i Centralforvaltningen.

Undersøgelsen er lavet af Arbejdsmiljø København i samarbejde med Rambøll og har til formål at afdække det psykiske arbejdsmiljø under den politiske ledelse i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen.

Ifølge B.T. oplysninger er et spørgeskema sendt ud til alle 200 ansatte i centralforvaltningen, og hele 94 procent har svaret. Undersøgelsen omfatter dog ikke alle tidligere ansatte, men kun nuværende ansatte og ansatte, der har fået mindst en lønudbetaling siden 9. december 2021.

Det er som sagt borgmesteren selv, der har igangsat undersøgelsen, efter arbejdsmiljøet under hende blev sat under lup af flere medier.

B.T. har tidligere fortalt, hvordan borgmesteren »tyranniserer og chikanerer« sine ansatte og opfører sig »som en enevældig kejser«.

Og Arbejdsmiljø København kommer da også med en række anbefalinger til forbedringer – endda direkte til borgmesteren.

Her anbefaler de, at der kommer en øget opmærksomhed på kommunikation og adfærd, og at der åbnes for dialog mellem borgmesteren og de ansatte i forvaltningen.