Det har vakt opsigt, at Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Frederik Vad i en tale i Folketinget annoncerede »en ny front i udlændingepolitikken.«

På talerstolen i Folketingssalen stod Frederik Vad med en rapport fra Sverige i hånden. Den viser, hvordan personer, der er ansat på poster i svenske myndigheder også agerer håndlangere for kriminelle netværk.

Frederik Vad frygter, at »vi er blinde for og ikke har overblik over de lommer af vores eget samfund, hvor sådan noget foregår«, fortæller han til B.T. Derfor vil han nu have en undersøgelse af problemets eventuelle omfang i Danmark.

»Selvfølgelig er det et mindretal, men derfor skal disse lommer undersøges alligevel,« lyder det fra Frederik Vad.

Den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsordførers bekymring går dog ikke alene på kriminelle netværk. Han udpeger også lovlydige indvandrere og efterkommere, der »bruger sin position til at undergrave det danske samfund indefra« som et overset problem.

»Et parallelsamfund er ikke længere kun et boligområde i Ishøj. Det kan også være et kantinebord i en statslig styrelse. Det kan også være et apotek i Nordsjælland,« sagde Frederik Vad i sin tale i Folketinget.

I talen fremhævede han også to eksempler på den slags undergravende adfærd, som han mener er et problem. 

Det drejer sig blandt andet om en sag om en politibetjent, der angiveligt skulle have ringet til et krisecenter og presset på for at få navnet på en kvinde, der var på centret. 

Frederik Vad nævner i sin tale også et eksempel med en socialrådgiver, der angiveligt skulle droppe bestemte børnesager. 

Han henviser til to podcastepisoder fra 24syv-programmerne 'Alis Fædreland' og 'Under Turbanen', hvor disse sager beskrives. B.T. har ikke haft mulighed for at efterprøve disse to sager.

Overfor B.T. Frederik Vad fremhæver yderligere to konkrete sager, som han mener underbygger hans bekymring.

Han peger blandt andet på B.T.s nylige afsløringer om kvindeundertrykkende islamiske skilsmissekontrakter, som danske imamer i godkendte trossamfund har indgået. Og han peger på sagen om en familiebehandler i Dansk Flygtningehjælp, der er anklaget for at bistå med at bortføre børn for at sende dem på genopdragelsesrejse.

Frederik Vad mener, at disse enkeltsager er udtryk for et større, men uerkendt problem. 

Adspurgt, hvordan han kan gå fra at forholde sig til disse enkeltsager og så til at konkludere, at der er tale om et større, men uerkendt problem, lyder svaret:

»Fordi der er så meget, vi ikke ved på det udlændingepolitiske område. Der er så meget, vi har svært ved at få kendskab til. Det interesserer ikke særligt mange forskere, og der er en meget stærk social kontrol på det her område,« mener Frederik Vad til B.T. og fortsætter:

»De første mange år i den udlændingepolitiske debat fik folk til højre for midten og de socialdemokratiske borgmestre på Vestegnen at vide af embedsfolk, forskere og andre, at de problemer, som de italesatte ikke eksisterede. Først efter en lang kamp fik man undersøgt tingene og produceret tal på området.«

Frederik Vad kan altså ikke pege på undersøgelser, der underbygger hans bekymring for, at der er enkeltpersoner og grupperinger, der bruger deres position til at »undergrave det danske samfund indefra«.

Alligevel har han dog »en kraftig fornemmelse af, at vi døjer med nogle af de samme problemer, som de gør i Sverige«, siger han til B.T.

»Står det til Socialdemokratiet, skal vi have undersøgt de her ting mere til bunds. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan få nogle kloge mennesker til at grave ned i de her miljøer og finde ud af, hvor omfattende udfordringer vi har med infiltrering i nogle lommer. Det er helt klart Socialdemokratiets ambition at få undersøgt det her,« lyder det fra Frederik Vad.

Hvordan undersøgelsen konkret skal udformes, er endnu ikke afgjort, fortæller han.

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører er dog ikke alene om at kræve en undersøgelse, der kan afdække, om kriminelle netværk har infiltreret myndighederne herhjemme.

I marts krævede Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører Mikkel Bjørn, også inspireret af den omtalte svenske rapport, ligeledes en undersøgelse af fænomenet.