Justitsministeriet vælger nu at hemmeligholde et centralt dokument i sagen om Rigspolitiets brug af såkaldte 'actioncards' i forbindelse med den ulovlige aflivning af danske raske mink.

»Denne her mørklægning overfor både medier og Folketinget er helt skandaløs og uhørt. Minkskandalen er uden sidestykke. Det samme er regeringens lukkethed,« siger Peter Skaarup, retsordfører og gruppeformand i Dansk Folkeparti.

Dokumentet er et referat af et videomøde 5. november i politiets enhed NOST – den nationale operative stab – hvor rigspolitichef Thorkild Fogde deltog sammen med styrelseschefer fra styrelser, der indgår i NOST og repræsentanter fra Fødevarestyrelsen.

På mødet blev det netop diskuteret, hvordan man praktisk skulle udføre regeringens ønske om at aflive alle mink i Danmark. På mødet diskuteres det også, at der netop skal arbejdes på hjemmel til at aflive raske mink uden udenfor smittezonerne.

Partiformand i Nye Borgerlige, Pernille Vermund er fortørnet over, at Folketingets Retsudvalg og medierne nægtes indsigt i dokumentet.

»Det er afgørende, at vi får adgang til de dokumenter. Jeg synes, det er meget kritisabelt,« siger hun.

Det hemmeligholdte referat kan muligvis kaste lys over hvordan og hvorfor man valgte at udforme det særlige actioncard, som Rigspolitiet har modtaget kritik for.

Actioncardet var en talerække til politifolk, som de skulle bruge når de ringede danske minkavlere op. Actioncardet gav minkavlere indtryk af, at hvis ikke man valgte at assistere myndighederne med aflivning af mink, så ville myndighederne selv udføre aflivningen og minkavlerne gå glip af den tempobonus, som var blevet sat dem i udsigt.

Justitsminister Nick Hækkerup efter åbent samråd i folketingets retsudvalg om politiets actioncard i minksagen i Landstingssalen på Christiansborg. Justitsministeriet har siden nægtet at udlevere et centralt referat fra NHST – den nationale operative stab – hvor det blev diskuteret, hvordan man skulle udføre regeringens ønske om aflivning af danske mink.
Justitsminister Nick Hækkerup efter åbent samråd i folketingets retsudvalg om politiets actioncard i minksagen i Landstingssalen på Christiansborg. Justitsministeriet har siden nægtet at udlevere et centralt referat fra NHST – den nationale operative stab – hvor det blev diskuteret, hvordan man skulle udføre regeringens ønske om aflivning af danske mink. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Det var bare ulovligt. Virkeligheden var, at minkavlerne selv bestemte om de ville aflive deres dyr eller ej. Der var ikke lovhjemmel til at pålægge avlerne at aflive deres dyr. Actioncardet blev brugt fra 6. november til 8. november.

»Har Rigspolitichefen beordret det? Har ministeren lagt pres på? Eller er fejlen sket længere ned i systemet? Det ved vi ikke og det vigtigt, at vi får det at vide,« siger Pernille Vermund.

Selve referatet er omtalt i regeringens egen redegørelse fra november måned. Her fremgår det, at Rigspolitiet på mødet tilkendegiver, at regeringen har besluttet at alle mink i Danmark skal aflives. Rigspolitiet forklarer også, at der »skal tempo på indsatsen,« da regeringens mål er at Danmark skal være minkfrit 16. november.

Desuden så fremgår det også, at Fødevarestyrelsen forklarer, at der ikke er lovhjemmel til at aflive alle mink endnu, men »at der skal arbejdes på det«.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup er rasende over, at Justitsministeriet ikke vil udlevere det centrale referat i sagen.
Dansk Folkepartis Peter Skaarup er rasende over, at Justitsministeriet ikke vil udlevere det centrale referat i sagen. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

»Det som vi ikke ved, fordi vi ikke har selve referatet, er hvem der så tager initiativ til at udfærdige det ulovlige actioncard i den form, som det får,« siger Pernille Vermund.

B.T. har søgt om aktindsigt i referatet, men er blevet nægtet indsigt i det af »beskyttelse af væsentlige hensyn til offentlige interesser«, som Justitsministeriet skriver.

Folketingets Retsudvalg er også nægtet adgang til referatet. Selve referatet er ellers blevet fundet og identificeret i Justitsministeriets arkiver.

I det seks sider lange afvisningsbrev til B.T. er der for langt det meste af brevets vedkommende lagt vægt på, at der netop er nedsat en særlig undersøgelseskommission, der skal granske regeringens samlede rolle i sagen om den ulovlige aflivning af danske mink. Justitsministeriet vurderer, at det er sandsynligt, at dokumentet vil ønskes udleveret af den kommende kommission, da det er »centralt«.

Pernille Vermund finder det »yderst kritisabelt« at regeringen hemmeligholder det centrale referat.
Pernille Vermund finder det »yderst kritisabelt« at regeringen hemmeligholder det centrale referat. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Af den årsag så ønsker Justitsministeriet ikke at udlevere dokumentet, som ellers sandsynligvis kunne kaste lys over hvorfor og hvordan actioncardet blev udformet og hvem der kan stilles til ansvar.

»Ministeriet har endelig vurderet, at dokumentet og de oplysninger, som du har søgt om aktindsigt i, forventes at være centrale for den kommende kom-
missionsundersøgelses arbejde, hvorfor en udlevering af materialet på nuværende tidspunkt vil kunne være skadelig for gennemførelsen af undersøgelsen«, skriver Justitsministeriet og fortsætter:

»Det er herefter sammenfattende ministeriets vurdering, at hensynet til at undgå, at den kommende kommissionsundersøgelse ikke vil kunne gennemføre sin undersøgelse på tilfredsstillende vis, gør det påkrævet at begrænse retten til aktindsigt i materiale, der kan belyse forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide indsatsen med aflivning af mink til hele landet,« lyder det fra ministeriet.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup mener, at Justitsministeriet agerer Socialdemokratiets forlængede arm i denne sag.

»Det er en af de mest lukkede regeringer, der behandler landets fine regeringskontorer som deres egne partikontorer. Danmark er ikke Socialdemokratiet og Socialdemokratiet er ikke Danmark. Det skal Mette Frederiksen og regeringen lære,« siger han.

Pernille Vermund mener, at hemmeligholdelsen af dokumentet er udtryk for en usund kultur i den nuværende regering.

»Man har det sådan, at man hemmeligholder alt muligt af hensyn til nogle principper. Jeg ved ikke om referatet belaster regeringen eller om det viser, at der blot er sket en fejl langt nede i systemet. Men netop derfor skal det lægges frem for Folketinget, så vi kan få indsigt i det,« siger hun.

Folketingets Retsudvalg har torsdag sendt et brev til Justitsminister Nick Hækkerup og Udvalget for Forretningsorden i Folketinget og udtrykt skarp kritik af, at det ønskede referat ikke bliver udleveret.