Få love bliver stadig diskuteret 38 år efter deres vedtagelse, som Udlændingeloven af 1983 gør.

Nu får den omdiskuterede og kritiserede lov endnu en tur – af et af de partier, som er blevet beskyldt for at stå fadder til den.

I sin nye bog 'Forbudt kærlighed' tager De Radikales politiske ordfører og næstformand, Andreas Steenberg, et delvist opgør med sit eget partis historie og kalder Udlændingeloven af 1983 'alt for liberal og naiv'.

Overfor Kristeligt Dagblad uddyber Steenberg, hvorfor han i dag finder den dengang meget liberale udlændingelov – som Radikale lagde stemmer til – helt forfejlet.

»Den store ulykke ved 1983-loven var jo, at mit parti, Socialdemokratiet og venstrefløjen anså alle disse mennesker (dem, der kom til Danmark som flygtninge, red.) for ofre, som man ikke kunne forvente noget af. Højrefløjen syntes, at det at integrere sig var den enkeltes eget ansvar. Meget firkantet sagt gjorde man sig derfor ingen tanker om, hvordan de skulle blive integrerede,« siger Andras Steenberg.

Samtidig mener han, at stramningerne på udlændingeområdet på ét område er gået for vidt.

Ifølge Andreas Steenberg er det blevet for svært for danske statsborgere, som forelsker sig i en udlænding, at slå sig ned her i Danmark med den, man elsker.

Steenberg mener, at kravene, man skal leve op til for at få permanent opholdstilladelse, dansk statsborgerskab og familiesammenføring, tenderer det 'skøre' og peger blandt andet på, at man nu skal have arbejdet i mindst tre et halvt år for at være berettiget til dansk statsborgerskab – også hvis man har boet hele sin barndom og ungdom i Danmark.

I 2018 involverede Andreas Steenberg sig i kampen for at få den dengang 13-årige pige Mint og andre udviste børn tilbage til Danmark.

Børnene var blandt andet blevet udvist på deres tilknytning til Danmark på ansøgningstidspunktet, hvor de som regel først lige var ankommet til Danmark, idet de var født i et andet land, men kom hertil efter at deres mor eller far fik familiesammenføring efter at være blevet gift med en dansk statsborger. Derfor havde børnene som regel ringe tilknytning til Danmark og blev afvist.

»Der er jo tale om danske statsborgeres familie. Vi kan ikke tage thailænderes børn til Danmark, men vores egne statsborgeres familie skal vi ikke behandle på den måde,« fortalte Andreas Steenberg til B.T. dengang.

Loven er siden blevet ændret, og Mint er nu tilbage i Danmark.

Ni af ti, som får afslag på familiesammenføring med en ægtefælle fra udenlandet, er i dag af dansk oprindelse.

Andreas Steenbergs nye bog, 'Forbudt kærlighed', er udgivet af forlaget Momenta og udkommer tirsdag.