»Det virker, som om man spekulerer i Ankestyrelsens klagefunktion. Det er en uværdig måde at behandle borgere på.«

Reaktionen kommer fra Jens-Kristian Lütken, der sidder i Socialudvalget i Københavns Kommune for Venstre, efter han har læst sagen om 29-årige Benjamin Andresen.

B.T. har tidligere fortalt om Benjamin Andresens komplekse sygdomsforløb, der blandt andet omfatter en hjernesygdom, en venesygdom, en svært skæv ryg, blindhed og en livstruende stafylokokbakterie, og om hans kamp for den hjælp, han mener er den rigtige.

Jens-Kristian Lütkens reaktion kommer på baggrund af det svar, som Cecilie Engell, borgercenterchef for Borgercenter, leverede i forbindelse med Benjamin Andresens sag. Hendes svar lød således:

»Jeg forstår godt, at det for nogle borgere vil opleves utilfredsstillende, hvis man får reduceret i antallet af timer til hjælp. Der er altid mulighed for at få afgørelsen prøvet ved at klage til Ankestyrelsen. Det er en vigtig del af borgernes retssikkerhed.«

Forvaltningens svar til Benjamins Andresens sag lugter af, at der bliver spekuleret i Ankestyrelsens klagefunktion, mener Jens-Kristian Lütken fra Venstre, der sidder i Socialudvalget i Københavns Kommune.
Forvaltningens svar til Benjamins Andresens sag lugter af, at der bliver spekuleret i Ankestyrelsens klagefunktion, mener Jens-Kristian Lütken fra Venstre, der sidder i Socialudvalget i Københavns Kommune. Foto: Københavns Kommune
Vis mere

Det kommer ikke bag på formanden i Dansk Blindesamfund, hvis der er tale om spekulationer i klagesystemet:

»Det er det, vi også oplever. Så går der tid med klageprocessen, og så sparer mange penge så længe. Vi ser jo også kommuner, der direkte siger, at de skal afprøve grænserne i sociallovgivningen. Det svarer jo til, at du og jeg mener, at vi skal afprøve grænserne i færdselsloven. Det får vi en bøde for, som vi skal betale. Det er ikke tilfældet for kommunen,« forklarer Thorkild Olesen og tilføjer:

»Jeg synes, at Benjamin Andresens sag er meget symptomatisk for, hvad vi oplever af problemer. Vi oplever, at folk kommer i klemme i sagsbehandlingen, og at der er mere fokus på, hvad det koster, end hvad borgerens behov er.«

Allerede ved et møde i Socialforvaltningen onsdag vil Jens-Kristian Lütken kræve en redegørelse af sagen:

Benjamin Andresen har fået transplanteret venen, der går hele vejen fra kravebenet og op til hjernen. Nu sidder der en blodåre fra låret bag det lange ar.
Benjamin Andresen har fået transplanteret venen, der går hele vejen fra kravebenet og op til hjernen. Nu sidder der en blodåre fra låret bag det lange ar. Foto: Camilla Bøgeholt Lund
Vis mere

»Det virker mærkeligt, at en borger, som efter min opfattelse har et fremadskridende sygdomsforløb, bliver skåret i hjælp. Jeg tror aldrig, at jeg har hørt om så mange operationer og så komplekst et sygdomsforløb, så der burde ikke være så meget at rafle om.«

Derudover vil han spørge ind til Ankestyrelsens rolle i sagsbehandlingen:

»Svaret fra forvaltningen skurrer i mine ører. Kommunen skal selvfølgelig afgøre, hvor grænsen går i forhold til hjælp, men de skal også være sikre på, at de giver den hjælp, borgeren har krav på. Det skal som udgangspunkt ikke være op til den enkelte borger at afprøve sin sag i Ankestyrelsen. Det tror jeg,  der er mange, der afholder sig fra, fordi det er ressourcekrævende.«

Socialborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard fra Radikale Venstre har ikke tid til interview med B.T., men hun skriver i en mail:

»Det ser mærkeligt ud. Jeg har bedt forvaltningen se på sagen igen. Og så tager vi den også op på socialudvalgsmødet onsdag.«