Det er rigtig gode nyheder for de mange tusinde danskere, der hvert år bliver ofre for voldtægt, i den nye aftale om en regering.

I det politiske forståelsespapir, som S, SF, EL og R sendte ud tirsdag aften, kan man nemlig på side 11 læse, at den nye regering og støttepartier vil 'tage initiativ til lovgivning', når det gælder samtykke ved samleje.

I punktet 'Sikre bedre ligestilling' kan man læse følgende:

'En ny regering ønsker et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder. En ny regering vil blandt andet på baggrund af Straffelovrådets anbefalinger, hvad angår muligheden for at gennemføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, tage initiativ til lovgivning.'

Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, bekræfter over for B.T., at man fortsat afventer Straffelovrådets udkast til en lov på området for samtykke.

Når den foreligger, gennemfører regeringen loven om samtykke, fortæller hun.

Hvornår præcis Straffelovrådet, som er en instans under Justitsministeriet, der laver indstillinger i lovgivningsmæssige spørgsmål, er klar med deres indstilling, ligger ikke fast.

Men i et interview med den afgående justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), i forbindelse med B.T.'s serie om voldtægt inden valget, fortalte K-formanden, der i første omgang bad Straffelovrådet om en indstilling til en samtykke-baseret lovgivning, at han forventer, det bliver i løbet af efteråret:

»Vi har sat nogle af de dygtigste juridiske eksperter i landet, som sidder i Straffelovrådet, på sagen. De er ved at se på det nu.«

»Og jeg regner bestemt med, at de kommer med et udkast til en lov i løbet af efteråret, og så forventer jeg da, uanset hvem der sidder i regering, at et samlet Folketing gør samtykke til lov,« sagde Søren Pape Poulsen.

Hvad Straffelovrådet præcis kommer med af indstilling, står endnu uklart.

Men Søren Pape Poulsen bad om, at man ser på, hvordan andre lande, der har indført en samtykke-lovgivning, har gjort.

Her har man blandt andet set mod Storbritannien og Sverige.

I netop Sverige sidestilles samleje uden samtykke med voldtægt. Der er med andre ord tale om voldtægt, hvis den person, man har samleje med, ikke aktivt har vist lyst til at deltage.

De svenske domstole skal i voldtægtssager have fokus på, om der er udtrykt samtykke. Samtidig er det sådan, at man ikke nødvendigvis behøver at have sagt 'ja' helt formelt, men at man kan have vist det fysisk.

Rød blok har længe været indstillet på at indføre samtykke ved lov. Allerede i slutningen af 2018 kom en samlet opposition således med et beslutningsforslag om at indføre samtykke i lovgivningen.

I marts i år meldte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sig så også klar til at få samtykke indskrevet i dansk lov. Det fik oppositionen til at genfremsætte beslutningsforslaget.

Det blev nedstemt med det argument, at en kommende lov om samtykke skulle forbi netop Straffelovrådet.

Her fortalte Socialdemokraternes Trine Bramsen til B.T., at hun ikke mente, regeringen burde vente:

»Der er ingen grund til at vente to år eller på, at Straffelovrådet bliver færdig med at vurdere en samtykkelov. Lad os få den nu,« sagde hun.