Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Den tidligere teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) var siden juni 2017 fuldt ud vidende om, at kommunen overfakturerede boligejere i København.

Som B.T. kunne fortælle søndag, har Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i årevis opkrævet alt for høje priser hos de 4.190 ejendomme, der er tvunget til at betale kommunen for at holde fortovene foran bygningerne rene.

Det konkluderer en fortrolig rapport fra kommunens Intern Revision dateret den 22. maj 2018.

Men i den fortrolige rapport, som B.T. er i besiddelse af, fremgår det også, at den daværende borgmester Morten Kabell allerede i juni 2017 i et notat blev orienteret om, at borgere blev overfaktureret.

Efter forvaltningen i to år havde set stort på lovgivningen, valgte den i april 2017 at indhente tre tilbud - de såkaldte kontroludbud - fra private leverandører, sådan som Vejloven påkræver.

Se et uddrag af den fortrolige rapport her:

Fortrolig rapport fra Intern Revision afslører, at tidligere borgmester Morten Kabell (EL) blev advaret om, at boligejerne i København betalte for meget for rengøring af fortove. Desuden afslører notatet store forskelle på de priser, Teknik- og Miljøforvaltningen tager, og så den pris, som private leverandører kan løse opgaven for.
Fortrolig rapport fra Intern Revision afslører, at tidligere borgmester Morten Kabell (EL) blev advaret om, at boligejerne i København betalte for meget for rengøring af fortove. Desuden afslører notatet store forskelle på de priser, Teknik- og Miljøforvaltningen tager, og så den pris, som private leverandører kan løse opgaven for.
Vis mere

Tilbuddene skal sikre, at kommunen ikke tager overpris.

‘Der er nu indhentet tre kontroludbud, som ligger væsentligt under forvaltningens priser for udførelse af renholdet,’ står der i notatet.

Men i stedet for at sænke prisen eller lade de private leverandører overtage opgaven valgte kommunen at fortsætte som hidtil.

Begrundelsen var, at forvaltningen fandt de private leverandørers tilbud for urealistiske.

’Forvaltningen har gennemgået grundlaget for priserne driftsmæssigt og økonomisk og konkluderer, at priserne ikke er realistiske og derfor ikke kan anvendes som grundlag for prissætningen af fortovsordningen.’

Men samtidig slår rapporten fra Intern Revision fast, at den vurdering var forkert.

Sagen har vakt harme hos en række boligforeninger, som har klaget over kommunen til Vejdirektoratet.

En af dem er andelsforeningen Sdr. Boulevard på Vesterbro i København, som i mere end to år har kæmpet for at få lov til selv at renholde deres fortov i stedet for at betale 90.000 kroner for, at kommunen gør det.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har lovet, at borgere vil få tilbagebetalt det, de har krav på. Forvaltningen er netop nu i gang med at vurdere, hvor meget den skal betale tilbage.

At kommunen siden april var vidende om overfaktureringen, kan ifølge Intern Revision få betydning for sagen.

‘Det kan ikke udelukkes, at det vil have betydning for en eventuel tilbagebetaling, at Teknik- og Miljøforvaltningen i april 2017 fik kendskab til, at prissætningen i fortovsordningen med stor sandsynlighed var for høj, og at forvaltningens vurdering af, at de indhentede kontrolpriser var urealistiske, var forkert,’ står der i rapporten.

Intern Revision gik ind i sagen, fordi en såkaldt whistleblower i november 2017 gjorde opmærksom på, at kommunen med fortovsordningen ‘stjæler borgernes penge’.

Som en konsekvens af sagen besluttede et flertal i Borgerrepræsentationen torsdag, at opgaven med renhold af fortovene nu skal udliciteres.

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget ønsker at få kulegravet sagen og få placeret et ansvar ved hjælp af en ekstern advokatundersøgelse.

Morten Kabell skriver i en e-mail, at han står til rådighed for en kommende undersøgelse for at få sit navn renset, men at han af hensyn til undersøgelsen ikke har nogen kommentarer nu.