4. november ryger der et langt opslag op på Mette Frederiksens Facebook-side, der med hendes egne ord er hendes eget. Hun fører nemlig ikke profilen som statsminister.

Opslaget er en beskrivelse af regeringens beslutning om at aflive de mere end 15 millioner mink i Danmark og nedlægge hele minkerhvervet. Alt sammen af frygt for en coronamutation i de små pelsdyr.

B.T. kan nu afsløre, at Statsministeriets embedsfolk har været involveret i at formulere udkast til statsministerens private Facebook-profil.

Og hvis de udkast er blevet til noget, så er der stor sandsynlighed for, at Mette Frederiksens empatiske skriv til danskerne 4. november er blandt dem.

Det viser en aktindsigt i forløbet omkring regeringens famøse pressemøde 4. november, hvor to dokumenter med titlen 'Forslag SoMe Mink' dukker op.

Statsministeriet bekræfter over for B.T., at der er tale om 'udkast til indlæg på statsministerens sociale medier vedrørende aflivning af alle mink og varsling af restriktioner i Nordjylland'. Samtidig bekræftes det, at medarbejdere i Statsministeriet 'på tværs af forskellige afdelinger' har været involveret i udarbejdelsen af udkast til de virale indlæg.

Der er bare et problem ifølge eksperter, som B.T. har talt med: Det må man ikke.

»Det er klart i strid med reglerne for, hvad man må bruge embedsfolk til,« siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet om sagen.

»Det, man som minister og politiker kan få hjælp til, er input og faglig sparring. Men jeg mener ikke, at det ligger inden for rammerne, når man får udarbejdet udkast til opslag på sociale medier.«

Statsminister Mette Frederiksen (S) under hasteforespørgslen om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink, hasteforespørgslen finder sted i Folketingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 25. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
Statsminister Mette Frederiksen (S) under hasteforespørgslen om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink, hasteforespørgslen finder sted i Folketingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 25. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Statsministeriet har ikke villet udlevere de konkrete udkast med henvisning til den såkaldte granskningskommission, der er sat til at undersøge hele regeringens ordre om at aflive danske mink.

Men at udkastene var tiltænkt Mette Frederiksens private sider med over 330.000 følgere, er altså bekræftet.

I opslaget fra Mette Frederiksen 4. november, der har fået over 10.000 likes, skriver hun blandt andet om sine egne nordjyske rødder og appellerer til danskernes – og nordjydernes især – forståelse for regeringens kontroversielle beslutning.

Timingen af dette opslag passer med de udkast, der blev lavet i ministeriet samme dag.

Tim Knudsen, statskundskabsprofessor emeritus ved Københavns Universitet, forholder sig også kritisk. Han mener desuden, at der er tale om en »yderst problematisk udvikling«, når embedsværket på den måde involveres i den politiske kommunikation.

»Når flere medarbejdere på tværs af ministeriet bliver involveret i den slags, så krydser man en grænse. Politiske budskaber på politikeres private profiler skal ikke formuleres af embedsværket,« siger han og fortsætter:

»Der hører det klart ikke hjemme, og man kan spørge sig selv, hvorfor det var det neutrale embedsværk og ikke hendes eget partiapparat, der stod for den del?«

Weekendavisen har tidligere kunnet fortælle, hvordan ansatte i Statsministeriets presse- og kommunikationsafdeling stod for produktionen af en video, der blev brugt på Mette Frederiksens private Facebook-side.

Regeringens beslutning om at aflive alle danske mink har været yderst kontroversiel. Først var der problemer med lovhjemmel og siden har der været massiv debat om hele grundlaget for at træffe den vidtrækkende beslutning.
Regeringens beslutning om at aflive alle danske mink har været yderst kontroversiel. Først var der problemer med lovhjemmel og siden har der været massiv debat om hele grundlaget for at træffe den vidtrækkende beslutning. Foto: Asger Ladefoged
Vis mere

Også i den forbindelse var eksperterne ude med en kras kritik.

»Når det er på hendes private profil, så ved vi, at det er et privat indlæg fra politikeren Mette Frederiksen. Og med hendes egne ord er det jo netop ikke en side, hun fører som statsminister,« gentager Sten Bønsing, der fastholder, at det er i strid med forvaltningsloven og forvaltningsretlige principper, når embedsværket på den måde involveres.

Statsministeriet har i et skriftligt svar henvist til en juridisk vurdering udarbejdet i sommeren 2019 i samarbejde med Justitsministeriet.

Vurderingen lyder, at embedsværket kan bistå med udarbejdelsen af indlæg til sociale medier, 'så længe der er tale om et emne inden for ministerens område'.

Sammen med sin kone, afliver Dan sine raske mink. Hans gård ved Farsø i Nordjylland ligger nemlig 5, 5 kilometer fra en anden pelsfarm, som har registreret coronasmitte i bestanden.
Sammen med sin kone, afliver Dan sine raske mink. Hans gård ved Farsø i Nordjylland ligger nemlig 5, 5 kilometer fra en anden pelsfarm, som har registreret coronasmitte i bestanden. Foto: Asger Ladefoged
Vis mere

Men den vurdering har »en meget voldsom elastik«, understreger både Sten Bønsing og Tim Knudsen over for B.T.

»Her taler vi om minksagen, og det kan åbent diskuteres, om det ligger under statsministerens ressort. I mine øjne ligger det under andre ministerier. Derfor vurderer jeg, at det konkrete eksempel går ud over den grænse,« siger Tim Knudsen.

»Det er en meget mærkværdig måde at læse reglerne på,« supplerer Sten Bønsing.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen, men Statsministeriet erklærer sig i en skriftlig kommentar 'uenig i præmissen' for eksperternes kritik.

Samtidig fastholder man, at spørgsmål om mink falder ind under statsministerens ressort.

'Det er helt sædvanligt, at statsministeren udtaler sig på regeringens vegne om sager, som hører under en anden ministers fagområde, og at embedsværket i den forbindelse bistår', skriver ministeriet og understreger, at det helt generelt 'er en traditionel arbejdsopgave for embedsværket at bistå med formulering af den til enhver tid siddende regerings politiske budskaber'.

Det får dog ikke den principielle kritik fra eksperterne til at fortage sig.

»Igen er det vigtigt at understrege, at der er tale om hendes private profil. Det er ikke embedsværkets opgave at få folk til at synes om partipolitiske udmeldinger på sociale medier,« siger Sten Bønsing.

Andre læser også