Det er nu afgjort, hvilket advokatfirma, der skal kigge By- og Landskabsforvaltningens omstridte udbygningsaftaler i Aalborg Kommune efter i sømmene.

Bunken af sager er nu landet på bordet hos Horten Advokatpartnerselskab, der har fået ansvaret for at gennemgå en række aftaler fra perioden 1. januar 2011 til 1. september 2021.

En udbygningsaftale er ifølge planlovens paragraf 21 b og c, »en aftale mellem en grundejer og en kommune, der indgås på grundejerens opfordring.«

Og det er tvivlen om, hvorvidt de berørte aftaler i Aalborg er indgået på grundejerens opfordring, der danner baggrund for undersøgelsen.

En af de verserende sager drejer sig om en tvist mellem Aalborg Kommune og Spritten A/S om regninger på i alt 5,8 millioner kroner.

Spritten A/S har indgivet en klage til Ankestyrelsen med det formål at få afklaret, om Aalborg Kommune fører en ulovlig praksis over for dem ved blandt andet at få grundejeren til selv at betale for lyskrydsene på området.

Aftalerne har der længe været kritik af, hvor blandre andre EL-byårdsmedlemmet Per Clausen har omtalt dem som »studehandler« i Nordjyske.

Ifølge klagen ved Spritten har Aalborg Kommune i to tilfælde taget initiativ til såkaldte udbygningsaftaler, som vedrører tiltag og forbedringer i området ved Spritten.

» Det er direkte ulovligt i sig selv. Kommunen må ikke tage initiativ til den slags aftaler, da det i så fald er ulovligt opkrævet skat, og jeg kan med sikkerhed sige, at det ikke er os, der er kommet med de to forslag, siger manden bag Spritten A/S,« Martin Nielsen, til TV2 Nord.

De virksomheder og privatpersoner, som har indgået udbygningsaftaler med kommunen, vil få direkte besked om advokatundersøgelsen. Det oplyser Aalborg Kommune.

Horten Advokatpartnerselskab er velkendt i kommunalt regi.

Selskabet blev blandt andet også brugt, da Fredericia Byråd under stor mediebevågenhed tilbage i 2016 besluttede at undersøge omstændighederne omkring den daværende borgmesters erhvervelse af en byggegrund og en byggetilladelse til privat brug.

Ved du noget om sagen? Så tip os på tipaalborg@bt.dk