Via skjulte optagelser fra et plejehjem, har danskerne fået et kollektivt chok. Optagelserne viste, hvordan en ældre dement kvinde hænger i en lift og tigger plejehjemmets ansatte om at komme ned.

Chokeret er også Sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der nu tager bladet fra munden i et facebookopslag.

»Billederne og beskrivelserne er rent ud sagt frygtelige og ikke noget, vi hverken skal eller kan acceptere i Danmark for vores medmennesker,« lyder det på ministerens facebookside i opslaget, som fortsætter:

»Samtidig kan jeg konstatere, at Elses pårørende i lang tid forgæves har forsøgt at råbe systemet op. Det er fuldkommen uholdbart. Og jeg vil sige det, så det ikke kan misforstås: Den slags svigt og uværdighed er der ikke nogen undskyldning for. Det har ingen steder hjemme i vores ældrepleje.«

Nu skal der ryddes op, mener han, i den konkrete sag om 90-årige Else, og så skal der sørges for, at Elses historie aldrig gentager sig: »Der kommer ikke til at være nogen sten, der ikke bliver vendt,« lyder det.

Derfor vil Magnus Heunicke nu invitere til topmøde om den danske ældrepleje.

Sammen med Ældre Sagen, FOA og KL vil sundhedsministeren invitere både borgere, pårørende, ledere, medarbejdere og andre med viden om og interesse for ældreplejen til at bidrage med idéer og forslag til, hvordan ældreplejen skal se ud i fremtiden.

»Topmødet skal drøfte hel konkret, hvordan vi sikrer en værdig ældreplejen med fokus på pleje og omsorg og en kultur, der ser vores ældre medborgerne som mennesker.«

Hvornår dette topmøde skal være, har ministeren dog ikke afklaret, før han skrev opslaget.

'Vi har ikke nogen dato endnu, men mit mål er at holde det hurtigst muligt, dvs vi har sat gang i den konkrete planlægning, men idet det er sammen med andre skal jeg lige have dem i ed før jeg kan melde dato ud,' skriver han til B.T. onsdag aften.

I opslaget lægger sundhedsministeren ud med den første del af en plan for, med hans ord, at skabe mere »værdighed i ældreplejen og bedre kontakt til familie og pårørende.«

Heriblandt skal det være lettere at indgive bekymringshenvendelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Til sidst en tak fra Sundhedsministeren til personalet i ældreplejen, som i kølvandet på Else-sagen er blevet kritiseret en del:

»Vi er jer uendelig taknemmelige for jeres utrættelige indsats. De her sager er dybt ulykkelige og forfærdelige. Lad os sammen løfte hele området, så både ressourcer, ledelse, faglighed og medarbejdere følges af.«