Det var dybt ubehageligt at befinde sig i centrum af undervisningsminister Merete Riisagers besøg, der torsdag endte ud i et regulært kaos på Ørestad Gymnasium.

Det fortæller gymnasieeleven Markus Richardt, der går i 1N i gymnasiet på Amager.

Ifølge den 17-årige studerende havde det ligget lidt i luften, at flere af eleverne ville benytte ministerbesøget til at udtrykke deres harme over de nye fraværsregler og besparelser, men at det ville udvikle sig til et regulært oprør var ingen klar over.

»Folk havde sat bannere op, så man kunne mærke, at der var en slags protest på vej, men slet ikke af den størrelse,« siger Markus og giver en mulig forklaring på, hvorfor situationen eskalerede så voldsomt:

»Mit umiddelbare bud er, at de har kørt hinanden op, men jeg tror også, at problemet er, at mange af dem reelt ikke har sat sig ind i den politiske situation, men i stedet bare er sure, fordi otte medarbejdere på skolen er blevet fyret for nyligt på grund af besparelser.«

Markus Richardt befandt sig i et af skolens klasseværelser under urolighedene. Her skulle han og hans klassekammerater debattere med Merete Riisager om 'Fake News'.

Så langt nåede de dog aldrig, da de hidsige demonstranter fulgte efter undervisningsministeren, der besøgte gymnasiet sammen med sognepræst Kathrine Lilleør.

»Da de kommer ind til os i lokalet, stiller eleverne udenfor sig op af glasdøren med skilte, mens de råber og banker hårdt på døren. Nogle af dem åbner endda døren og råber ind.«

'Forkasteligt'
»Det var rigtig ubehageligt at sidde i det lokale. Det var nærmest et verbalt bombardement,« siger gymnasieeleven og bekræfter rygterne om, at skældsord som 'luder' blev råbt efter ministeren:

»Flere af mine venner hørte det, og jeg har set snapchat-videoer, hvor man også kan høre det. Det, synes jeg, er forkasteligt.«

Ifølge Markus bad Merete Riisager skolens rektor, Jonas Lindelof, om at skride ind, men han fortalte hende, at situationen var eskaleret i sådan en grad, at han ikke kunne gøre noget. Det er den samme forklaring, som rektoren selv gav til B.T. tidligere på dagen:

»I situationen var der begrænsede muligheder. Vi gjorde, hvad vi kunne, og greb ind, men vi var ikke forberedt på det her. Det var vores elevråd heller ikke,« lød det fra rektoren, der blot har været ansat på Ørestad Gymnasium i otte måneder.

Hovedpersonen selv, Merete Riisager, kaldte tidligere på dagen hændelsen for 'bekymrende' i et opslag på Facebook.

Ministeren besøgte gymnasiet for at tale om demokratisk dannelse, og derfor kom det i den grad kom bag på hende, at stemningen på gymnasiet udviklede sig så ekstremt.

'Uagtet politiske positioner, så handler demokratisk dannelse netop om at kunne debattere uenigheder på en fredelig måde. Demokratiet er den bedste måde at være vildt uenige på en ordentlig måde - og det må være en integreret del af skolers og uddannelsers hverdag,' lyder det fra Merete Riisager i opslaget.

Udover rektor Jonas Lindelof har skolens elevråd også taget afstand fra episoden. Det har de gjort i en offentlig udtalelse, hvor de afviser at have haft kendskab til planerne for oprøret.