Kommunens og kommunale selskabers reklameflader må ikke fremme usunde og urealistiske kropsidealer, lyder et nyt forslag.

Forslaget er stillet af SF og får opbakning fra et flertal i byrådet.

»Forslaget handler om trivsel eller rettere sagt mistrivsel, som mange unge har. Formålet er, at der bliver færre retoucherede billeder. Vi ved, at det er en dråbe i et ocean. Men det er et godt sted at starte og et vigtig signal at sende om normale kropsidealer,« sagde Mette Bjerre (SF).

Konkret lyder forslaget, at hvis der på en reklameplads ejet af Aarhus Kommune anvendes et billede af et menneske, skal det fremgå tydeligt, hvis modellen er retoucheret.

Til byrådsmødet bakkede Socialdemokratiet op om forslaget, hvor Eva Borchorst Mejnertz (S) sendte en tak til SF for at hejse flaget for en sund kropskultur.

»Det er der desværre brug for. Vi tænker ikke, at indstillingen gør skade, men er ikke sikker på, at det får stor betydning for at løse problemet,« sagde Eva Borchorst Mejnertz (S).

Men der var ikke kun opbakning til forslaget. Dansk Folkeparti, Venstre og De Konservative var noget skeptiske overfor planen.

»Vi sympatiserer med idéen. Men vi kan ikke beskytte dem, der lader sig påvirke af reklamer. De er enormt mange steder, og vi mener ikke, at en mærkningsordning vil gøre en forskel,« sagde Mette Skautrup (K).

Forslaget udspringer fra SF's oprindelige forslag om at indføre en mærkning af reklamer, hvor der er brugt retoucherede modeller på reklamepladser, der ejes og administreres af kommunen.

Derfor har Kultur og Borgerservice undersøgt, hvad der kan lade sig gøre.

Meldingen fra dem er, at hvis forslaget vedtages, så kan ordningen indføres på kommunens vejsidebannere og reklamesøjler.

Der er dog et enkelt men.

En del busskure, offentlige toiletter og affaldsspande er ejet af AFA JCDecaux og bliver brugt som reklamesøjle.

Aarhus Kommune har indgået en kontrakt med AFA JCDecaux, hvori der står, at der ikke kan tilføjes et krav om mærkning af retoucherede modeller.

Den kontrakt løber frem til 2030, hvorfor der stadig vil være retoucherede modeller på Aarhus Kommunes reklamesøjler, selv om forslaget skulle blive vedtaget.

Sagen blev sendt til behandling i økonomiudvalget.