Tusindvis af arvinger er reelt afskåret fra at få de ofte mange tusinde kroner tilbage, som deres afdøde helt uberettiget har betalt for meget i ejendomsskat siden 2011.

Det viser en oprulning af sagen, som B.T. har foretaget, og som betyder, at skatteminister Morten Bødskov nu bliver tvunget på banen.

»Vi er politisk nødt til at genvurdere sagen. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at arvingerne ikke kan få pengene tilbagebetalt.«

»Beløbene vokser år for år, fordi ejendomsvurderinger bliver udskudt igen og igen, og der må efterhånden være et par hundrede tusinde dødsboer, som har betalt for meget i ejendomsskat,« lyder det i dag fra skatteordfører Dennis Flydtkjær fra Dansk Folkeparti, som sammen med et bredt politisk flertal stemte for de gældende regler i 2017.

Dennis Flydtkjær (DF), skatteordfører.
Dennis Flydtkjær (DF), skatteordfører. Foto: Ida Guldbæk Arentsen
Vis mere

​Er du nervøs for, at du selv eller dine arvinger ikke kan få for meget betalt ejendomsskat tilbagebetalt, så skriv til journalist Thomas Ambrosius på tham@bt.dk

Historien er kompleks og begynder helt tilbage i 2013, hvor Rigsrevisionen og statsrevisorerne retter en sønderlemmende kritik mod Skat for at lave pilskæve ejendomsvurderinger, der betyder, at hundredtusindvis af danskere har betalt for meget i ejendomsskat siden 2011.

For at rette op på skandalen indgår et bredt flertal i Folketinget 18. november 2016 – alle partier undtagen Enhedslisten – en aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem, som bliver vedtaget ved lov i foråret 2017.

Her aftaler politikerne, at de mere end 700.000 danskere, der på det tidspunkt allerede har betalt i gennemsnit 12.500 kroner for meget i ejendomsskat siden 2011, skal have deres penge tilbagebetalt, når de nye ejendomsvurderinger er på plads.

Karsten Lauritzen (V) var skatteminister i 2015-2019.
Karsten Lauritzen (V) var skatteminister i 2015-2019. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Det går under offentlighedens radar, at arvinger i afsluttede dødsboer som udgangspunkt ikke vil få tilbagebetalt for meget betalt ejendomsskat.

Politikerne er heller ikke bekymrede. Forligskredsen er nemlig under forhandlingerne forud for den endelige aftale blevet oplyst af Skatteministeriet om, at arvingerne i afsluttede dødsboer i de 'særlige' tilfælde, hvor den afdøde har betalt 'et væsentligt beløb for meget i ejendomsskat', kan få penge tilbagebetalt, hvis skifteretterne genoptager dødsboet.

Det fremgår af et notat, som forligspartierne fik fra Skatteministeriet under forhandlingerne i oktober 2016, og som B.T. er i besiddelse af.

'Denne mulighed for skifteretten til at genåbne et dødsbo vurderes at være tilstrækkelig til at håndtere de særlige situationer, hvor et større beløb menes betalt for meget i ejendomsskat,' hedder det i notatet.

Men der er ikke længere tale om særlige situationer. Utallige dødsboer er siden dengang blevet afsluttet, og beløbene er vokset år for år.

Skatteministeriet vurderer nu, at det gennemsnitlige beløb i for meget betalt ejendomsskat er vokset til i år 18.000 kroner. I udkantskommuner som Odsherred er det gennemsnitlige beløb i år 30.000 kroner stigende til 38.500 kroner i 2022.

4. september stod kræftramte Lone Gustavsen, 69 år og fra Odsherred, frem i B.T. og fortalte, at hun frygter, at hun ikke når at få for meget betalt boligskat tilbage.

»Og det er da endnu mere forkert, at pengene så går i statskassen og ikke til mine arvinger,« sagde Lone Gustavsen, som har to voksne børn og en samlever.

Lone Gustavsen, 69 år og fra Odsherred. Hun har kræft og er blandt de danskere, der frygter, at hun selv eller hendes arvinger aldrig får for meget betalt ejendomsskat tilbage fra staten.
Lone Gustavsen, 69 år og fra Odsherred. Hun har kræft og er blandt de danskere, der frygter, at hun selv eller hendes arvinger aldrig får for meget betalt ejendomsskat tilbage fra staten. Foto: Privat foto
Vis mere

Nu kan B.T. fortælle, at skifterettens mulighed for at genåbne et afsluttet dødsbo og på den vis sørge for, at arvingerne i afsluttede dødsboer alligevel kan få tilbagebetalt pengene – altså den mulighed, som Skatteministeriet selv fremlagde for forligspartierne i oktober 2016 og betegnede som 'tilstrækkelig' – reelt ikke eksisterer.

Det kræver selvfølgelig en forklaring, og den kommer her:

B.T. har forgæves forsøgt at få både Skatteministeriet og Skattestyrelsen til at svare på, hvordan skifteretterne i praksis skal genoptage et afsluttet dødsbo, så arvingerne kan få tilbagebetalt de nu 'væsentlige beløb', de har til gode.

Men Skattestyrelsen oplyser efter at have vendt sagen med Skatteministeriet, at styrelsen og Skatteministeriet ikke kan tage stilling til det, da Skattestyrelsen henholder sig til, at et dødsbo ophører med at eksistere i juridisk forstand, når det er afsluttet.

Skattestyrelsen henviser i stedet til Justitsministeriet.

Men også Justitsministeriet melder hus forbi og henviser B.T. til Domstolsstyrelsen.

Men heller ikke i Domstolsstyrelsen er der nogen hjælp at hente. Her henviser man til skifteretterne.

Men skifteretten fortæller, at den slet ikke har mulighed for at genoptage et dødsbo, før skattevæsenet har informeret skifteretten om, at der ligger for meget betalt ejendomsskat i det afsluttede dødsbo.

»Vi kan som skifteret genoptage et dødsbo, hvis der er fremkommet nye aktiver. Men vi undersøger ikke af egen drift, om der er nye aktiver (for meget betalt ejendomsskat, red.). De oplysninger skal fremkomme til os. Vi er ikke den udfarende part,« siger Bo Dietz, funktionschef og retsassessor ved skifteretten i Aalborg.

Og så er vi tilbage ved start. Skattevæsenet kan nemlig ikke give denne information til skifteretten, da et afsluttet dødsbo er ophørt med at eksistere i juridisk forstand.

B.T. har forelagt sagen for juraprofessor ved Københavns Universitet Rasmus Kristian Feldthusen, som er ekspert i skatteret. Han siger:

»Det er jo det, man kalder et catch 22 (en håbløs uløselig situation, red.).«

Rasmus Kristian Feldthusen.
Rasmus Kristian Feldthusen. Foto: Privat foto
Vis mere

»Skifteretterne har formelt kompetencen til at genoptage de afsluttede dødsboer, men skifteretterne kan ligesom arvingerne i praksis ikke gøre det.«

Han tilføjer, at myndighederne skal agere inden for de rammer og regler, de har fået af lovgiverne.

»Men her tyder det på, at disse rammer forhindrer, at problemet kan løses på en hensigtsmæssig måde. Når systemet – myndighederne – ikke kan løse problemet administrativt, bør man fra politisk side overveje andre løsninger, særligt når problemet tilsyneladende har et sådant omfang.«

Ifølge Rasmus Kristian Feldthusen bør reglerne tilpasses, så arvingerne på en eller anden måde får den nødvendige information fra skattevæsenet om, at de har et tilgodehavende i et p.t. afsluttet dødsbo.

»Jeg synes godt, at man kan spørge, om ikke i sidste ende staten – det vil sige politikerne – er forpligtet til at forsøge at finde en løsning. I sidste ende drejer det her sig jo om at få nogle penge ud til folk,« siger han.

»Lige nu spænder loven ben, men det er trods alt kun en lov, og love kan laves om.«

Dennis Flydtkjær er overrasket over, at det i praksis ikke er muligt for skifteretterne at genoptage et afsluttet dødsbo, så arvingerne kan få deres penge.

»Det er dybt urimeligt, at arvingerne ikke kan få deres penge, fordi man ikke kan håndtere det i systemerne. Det skal vi have fundet en løsning på.«

Skatteminister Morten Bødskov (S) er efter B.T.s afdækning af sagen nu indstillet på at finde en løsning, så arvinger kan få deres penge.
Skatteminister Morten Bødskov (S) er efter B.T.s afdækning af sagen nu indstillet på at finde en løsning, så arvinger kan få deres penge. Foto: Liselotte Sabroe
Vis mere

Dennis Flydtkjær vil derfor bede skatteminister Morten Bødskov redegøre for problemet på det førstkommende møde i forligskredsen og gennem såkaldte paragraf 20-spørgsmål til ministeren.

»Hvis det ikke giver tilfredsstillende svar, må vi indkalde skatteministeren i samråd. Og hvis det kræver en lovændring, må vi lave loven om. Jeg er ligeglad med, hvordan man løser det. Arvingerne skal have en reel mulighed for at få pengene tilbagebetalt. Det er deres penge. Ikke statens.«

​Er du nervøs for, at du selv eller dine arvinger ikke kan få for meget betalt ejendomsskat tilbagebetalt, så skriv til journalist Thomas Ambrosius på tham@bt.dk