»Det her forslag kan ende med at forringe velfærden i Aarhus.«

Så kontant lyder det fra den politiske leder af Dansk Folkeparti i Aarhus, Jakob Søgaard Clausen.

Reaktionen kommer efter, at SF i  december stillede et byrådsforslag om at indføre en lokal CO₂-afgift i Aarhus. Et forslag som borgmester Jacob Bundsgaard nu bakker op om.

Kort sagt går forslaget ud på, at det skal være nemmere at træffe bæredygtige valg – hvis kommunen ikke gør det, koster det nemlig dyrt.

»Jeg er noget skeptisk over for borgmesterens forslag, når det kommer til vores velfærdsområder. For reelt er der jo tale om velfærdsnedskæringer, som borgmesteren forsøger at skjule i grønne klæder. Det, synes jeg ikke, er kønt,« siger Jakob Søgaard Clausen og tilføjer:

»De penge, som borgmesteren vil hente med den her øvelse, skal jo komme et sted fra. Og det flyder ikke ligefrem med mælk og honning ude på eksempelvis plejehjemmene eller i daginstitutionerne.«

Hos SF er man glad for, at forslaget har fået Jakob Bundsgaards opbakning.

»Ååååårh hvor er jeg glad. CO₂ afgiften i Aarhus bliver til noget,« skriver Liv Gro Jensen, der er politisk ordfører i SF og forperson for Bæredygtighedsudvalget i Aarhus, på Facebook.

I en pressemeddelelse uddyber hun vigtigheden af afgiften.

»Det er af så stor betydning for vores klima, at der kommer en CO₂-afgift. Især nu når den nationale afgift lader vente på sig, går Aarhus nu foran. Det er et kæmpe skridt for klimaindsatsen i Aarhus og en politisk sejr, vi er super stolte af,« siger hun.

SF håber, at kommunens CO₂-aftryk påvirkes i en positiv retning, når økonomi og klima sidestilles. Det kan eksempelvis være ved indkøb af mere bæredygtige madvarer eller klimavenlige rejser, siger de.

Afgiften fra de klimabelastede valg vil desuden kunne overføres til bæredygtige tiltag i kommunen som plantning af træer og andre grønne tiltag.

Det er ikke kun i Aarhus, man ser på klimaafgifter. Et stort flertal i Folketinget har i december aftalt en national klimaafgift. En udligning af priserne ud fra klimabelastning vil således blive en realitet på længere sigt.

Men i Aarhus vil det altså begynde allerede i 2022. Der vil ske en løbende indfasning af CO₂-afgiften på de forskellige kommunale køb

»Den billigste løsning er aldrig den bedste, hvis den ender med at koste på klimaet. Indtil nu har det ofte været billigere at vælge klimabelastende varer end de bæredygtige. Det er helt urimeligt. Med en CO₂-afgift vil vi i højere grad træffe de miljøvenlige valg,« siger politisk leder for SF-Aarhus, Thomas Medom.

SF har foreslået, at afgiftssatsen sættes på 850 kroner per ton CO₂, hvilket er valgt ud fra klimarådets anbefaling. Frem til 2030 skal satses hæves til 1500 kroner per ton CO₂.

Andre læser også