Skandalen om fejl i forskudsopgørelserne for 2024 fortsætter. 

Nu viser det sig, at flere borgere på årets første lønseddel har betalt boligskat af ejendomme, de ikke længere ejer. 

Vurderingsstyrelsen har tidligere meldt ud, at den ville gøre alt, hvad den kunne for at nå at rette fejlen, så den ikke ville slå igennem på årets første lønudbetaling. 

Styrelsen meldte i samme ombæring ud, at den ikke kunne garantere, at der ikke ville være borgere, som uretmæssigt ville blive opkrævet boligskat – den såkaldte grundskyld- i januar. 

En af de borgere, der stadig sidder fast i en kafkask skattesaks, er Axel Sauer, 69-årig pensionist fra Hørsholm.

Han aner ikke sine levende råd.

I 2023 solgte han og hans hustru deres hus. Da slutsedlen var underskrevet i 2023, skrev han med det samme til skattemyndighederne, at han ikke længere var ejer af ejendommen.

Siden har han intet hørt fra skattemyndighederne, og nu står der på hans forskudsopgørelse for 2024, at han indefryser grundskylden for 2024 på cirka 10.000 kroner – vel at mærke for en ejendom, han ikke ejer.

Boligejere, der er pensionister, har nemlig mulighed for at udskyde betalingen af grundskyld til kommunen – det kaldes også et pensionistlån – til den dag, de sælger deres bolig. Men det gælder selvsagt ikke pensionister, der har solgt deres bolig.

Hvis det ikke bliver rettet, opbygger Axel Sauer altså en gæld til det offentlige på 10.000 kroner i år. Det samme gælder hans hustru, som ejede den anden halvdel af det hus, de solgte sidste år.

»Jeg regnede egentlig med, at fejlen ville blive rettet, da B.T. begyndte at skrive om de fejlbehæftede forskudsopgørelser. Men lige nu opbygger jeg måned for måned gæld til det offentlige af en ejendom, vi ikke ejer,« siger Axel Sauer.

Da B.T. 17. januar afdækkede fejlen meldte Vurderingsstyrelsen i første omgang ud, at styrelsen kun var bekendt med, at problemet berørte to tidligere boligejere samt to tidligere ejere af erhvervsejendomme.

Vurderingsstyrelsen kæmper igen med fejl i sine it-systemet. 
Vurderingsstyrelsen kæmper igen med fejl i sine it-systemet.  Foto: Tobias Kobborg
Vis mere

Men det viste sig hurtigt ikke at holde stik.

B.T. blev bestormet af borgere, der stod i en tilsvarende situation, og nogle dage efter måtte Vurderingsstyrelsen melde ud, at fejlen ramte ejerne af cirka 1.000 ejendomme.

Axel Sauer ved ikke, hvordan han skal få rettet fejlen.

»Jeg har efterhånden indtryk af, at der ikke er nogen, der ved, hvad de egentlig laver inde hos skattemyndighederne,’ siger han.

Problemerne med den fejlagtige opkrævning af grundskyld er heller ikke blevet løst for Lars Andersen, som B.T. tidligere har talt med.

Han solgte et hus på Syddjurs sidste år. Men fordi huset ligger på en udstykket grund fra en nu opsplittet ejendom, kan Vurderingsstyrelsens it-systemer ikke slette ejendommen på Lars Andersens forskudsopgørelse.

Lars Andersen har derfor her i januar betalt grundskyld af et hus, han ikke ejer.

Han er blevet kontaktet af en skattemedarbejder, der har forklaret, at det måske først vil kunne rettes i it-systemerne, når de offentlige ejendomsvurderinger for 2024 er klar en gang i 2025.

»Summen er, at jeg og andre, der har solgt huse på udstykkede grunde i 2023, formentligt er fanget i det her system langt ind i fremtiden, medmindre skattemyndighederne på en eller anden måde kan udarbejde en manuel skrivelse, der overruler den fejlbehæftede forskudsopgørelse,« siger Lars Andersen.

B.T. har stillet en række konkrete spørgsmål til Vurderingsstyrelsen. Vi har blandt andet bedt om svar, hvornår problemet med udstykkede ejendomme løst, og hvornår  de berørte borgere får tilbagebetalt den fejlagtigt opkrævede grundskyld? Og tilskrives tilbagebetalingen renter – i så fald med hvilken rentesats?

Vi har også spurgt, om Vurderingsstyrelsen er opmærksom på, at pensionister, der i 2023 har haft pensionistlån i deres bolig, fejlagtigt har fået videreført lånet til deres forskudsopgørelse for 2024, selvom de ikke længere ejer ejendommen?

Vurderingsstyrelsen oplyser i sit skriftlige svar, at:

»Skatteforvaltningen arbejder fokuseret på at løse fejl i forskudsopgørelsen. De identificerede fejl ift. ejerskifter, hvor forskudsopgørelsen ikke kunne opdateres, er løst.«

Og videre:

»Det er ikke nyt, at der kan være ændringer til forskudsopgørelsen. Det har der også været i tidligere år, ligesom der vil kunne opstå nye fejl. Derfor er det ikke muligt at sige, hvornår alle fejl er rettet, men Skatteforvaltningen retter de fejl, der løbende identificeres, så hurtigt som muligt.«

Vurderingsstyrelsen skriver videre, at hvis man har betalt for meget i skat i de første måneder af året, vil man komme til at betale tilsvarende mindre senere, når forskudsopgørelsen er opdateret:

»I sidste ende skal den korrekte skat sikres på årsopgørelsen, altså regnskabet, der kommer i foråret 2025.« 

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen her: