Grundejere i København kan nu se frem til at få yderligere 47 mio. kr. tilbage fra den såkaldte fortovsordning.

Kommunen har i årevis stået for at holde fortovene rene. Regningen sendte de til borgerne, men priserne var alt for høje sammenlignet med markedspriserne.

Altså overfaktuerede kommunen borgerne, og B.T. kunne i juni 2018 afdække, hvordan en fortrolig rapport viste, at grundejerne havde betalt op til 10 gange for meget til kommunen.

Kommunen har tidligere estimeret tilbagebetalingen til 17,5 millioner kroner. Men det beløb opjusteres nu til 64,5 millioner kroner.

»Der har været bred politisk enighed om, at spørgsmålet om tilbagebetaling skulle vurderes på ny, når vi kendte den eksterne advokatgennemgang af hele fortovsordningen. Og udvalget har stået skulder ved skulder med et løfte om, at vi vil tilbagebetale alt, hvad vi har ret og pligt til i denne sag,« siger Karina Vestergård Madsen (EL), der vikarierer som teknik- og miljøborgmester for sygemeldte Ninna Hedeager Olsen (EL).

Pernille Andersen og direktør Torben Gleesborg har fået henholdsvis 2,6 og 1,7 millioner kroner i gyldent håndtryk.
Pernille Andersen og direktør Torben Gleesborg har fået henholdsvis 2,6 og 1,7 millioner kroner i gyldent håndtryk. Foto: Nils Meilvang
Vis mere

Opjusteringen skyldes, at forvaltningen nu vurderer, at fortovsordningen burde være sendt i et egentligt udbud frem blot en såkaldt markedstest, da det politisk blev besluttet at genoptage renholdningen af en række gader i november 2016.

Herudover anbefaler forvaltningen, at man annullerer nogle takststigninger, ligesom grundejerne også skal have penge tilbage, som de har betalt for ledelse, administration, it og husleje.

De 47 mio. kr. ekstra, som forvaltningen skal tilbagebetale til grundejerne, bliver finansieret med et internt lån på 20 mio. kr. fra kommunekassen.

Lånet skal tilbagebetales i løbet af seks år. De resterende 27 mio. kr. skal findes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens egen ramme.

Skandalen har allerede haft konsekvenser for de to øverste direktører i forvaltningen, Pernille Andersen og Torben Gleesborg.

De blev for kort tid siden og med blot 14 dages mellemrum fyret, efter at advokatrapporten om fortovsordningen konkluderede, at de to direktører har givet forkerte oplysninger samt tilbageholdt vigtige oplysninger til borgmesteren og det politiske udvalg i sagen. Med sig fik de samlet 4,1 million kroner.

2018 har i øvrigt været et annus horribilis for Teknik- og Miljøforvaltningen.

Blandt andet har forvaltningen været ramt af en korruptionssag, som har betydet, at kommunen i august sidste år politianmeldte en enhedschef i forvaltningen for at hjælpe en ejendomsmægler med en byggesag.

Enhedschefen fik til gengæld lovning på et lavt ejendomsmæglersalær i forbindelse med sit hussalg.

Dertil kommer den såkaldte Epinion-sag, hvor ledelsen i forvaltningen valgte at fjerne tre kritiske afsnit i en tilfredshedsundersøgelse over byggesagsbehandlingen, ligesom der har været massivt rod i opkrævning af byggesagsgebyrer.

Forvaltningen har også været belastet af sagen om husejer Søren Sørensen, der ifølge eksperter har været udsat for chikane og magtfordrejning af forvaltningens Center for Byggesager, efter at han klagede over naboens ulovligt opførte støttemur.

Fyringen af Pernille Andersen og Torben Gleesborg er iøvrigt ikke de eneste oven på skandalerne.

I oktober blev ni såkaldte centerchefer afskediget.

Og senest har B.T. afdækket, at advokaten Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager helt uden skriftlige kontrakter og ifølge eksperter i strid med udbudsreglerne fik opgaver for 14,8 millioner kroner på bare tre år.

På et enkelt år i 2018 fik han udbetalt 7,8 millioner kroner svarende til 34.000 kroner om dagen. Forvaltningen afviser, at udbudsreglerne ikke er overholdt i sagen.