Københavns overborgmester og øverste chef for landets største arbejdsplads, Frank Jensen (S), sættes nu på plads af Folketingets Ombudsmand.

I en ny afgørelse slår kontrolinstansen endegyldigt fast, at embedsmænd havde lov til at dele dokumenter om Anna Mee Allerslevs (R) bryllupsreception på rådhuset med pressen. Frank Jensen havde ellers den diametralt modsatte opfattelse.

Den gav han udtryk for i et interview med TV2, efter Allerslev var gået af som beskæftigelses- og integrationsborgmester.

Frank Jensen sagde, at han havde sat sine ansatte på plads, og at de havde fået at vide, at det var »fuldstændig uacceptabelt«, hvis hans ansatte havde delt dokumenterne med pressen.

Og hvis det viste sig at være tilfældet, ville embedsmanden »blive irettesat«, sagde overborgmesteren til dagbladet Politiken.

Dermed kunne de over 40.000 ansatte i Københavns Kommune altså forvente at blive irettesat, hvis de delte dokumenter med pressen - også selv om det ikke var fortrolige dokumenter.

B.T. anmodede torsdag om et interview med Frank Jensen om Ombudsmandens afgørelse, der hedder 'Ansatte var berettiget til at give pressen internt dokument om borgmesters bryllupsreception'. Men overborgmesteren vil ikke stille op til interview.

Kommune modsagde Frank Jensen

Det var på baggrund af Frank Jensens kontroversielle udtalelser, at Ombudsmanden Jørgen Steen Sørensen valgte at gå ind i sagen.

Han krævede en redegørelse fra Københavns Kommune for at undersøge, om den overholdt reglerne om embedsmænds ytringsfrihed og såkaldte meddeleret.

I sit svar modsagde kommunen overborgmester Frank Jensen. Nu lød vurderingen, at det hverken ville være ulovligt eller uacceptabelt, hvis en medarbejder havde givet bryllupsdokumenterne til pressen. Og at en eventuel irettesættelse af en embedsmand ville være i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Samtidig har kommunen meddelt Ombudsmanden, at den ikke vil indlede en undersøgelse af, om det er en medarbejder fra kommunen, der videregav dokumenterne. Desuden har Frank Jensen givet sine medarbejdere en undskyldning.

Efter B.T.s afdækning af politikeres gratis brug af lokaler på rådhuset har Københavns Kommune strammet op på reglerne for udlån af lokaler. Desuden slog Ankestyrelsen fast, at det var ulovligt at lade politikere bruge rådhuset til private fester uden at betale for leje af lokalerne. Frank Jensen var med til at godkende den ulovlige praksis.

Ombudsmanden vil nu ikke foretage sig mere i sagen, når kommunen har meddelt, at det, som Frank Jensen udtalte, alligevel ikke er kommunens opfattelse.

»Københavns Kommune har frafaldet en række af de synspunkter, som de oprindelige udtalelser var udtryk for. Nu er der enighed om, at det hverken var uacceptabelt eller forkert, hvis embedsmænd videregav de oplysninger,« siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Hvis en medarbejder i Københavns Kommune har givet dokumenterne til pressen, risikerer han altså ikke noget ved at stå frem, tilføjer Ombudsmanden.

Han er blevet informeret om, at de ansatte i Københavns Kommune også er blevet orienteret om, at det var i orden at dele dokumenterne.