Lyt til artiklen

En advokats yderst usædvanlige tilbud om et stort pengebeløb til et voldtægtsoffer bliver nu kigget grundigt efter i sømmene.

Det sker både i advokaternes eget organ, Advokatsamfundet, og hos efterforskerne i Københavns Vestegns Politi.

Som B.T. tidligere har kunnet afsløre, blev en ung kvinde via sin bistandsadvokat tilbudt 100.000 kroner, hvis hun ville droppe sin anmeldelse af den direktør og virksomhedsejer i København, der gentagne gange havde voldtaget hende.

Tilbuddet om det økonomiske hold kæft-bolsje til voldtægtsofferet blev fremsat for et par år siden og kom frem i retten, da den 36-årige direktør i september i år blev idømt syv års fængsel af et nævningeting i Retten i Glostrup.

Han blev ikke alene fundet skyldig i gentagne voldtægter af den unge kvinde, men også dømt for voldtægter, blufærdighedskrænkelse og trusler mod tre andre unge kvinder, der tidligere havde været ansat under ham.

Under nævningesagen kom det frem, at direktørens tidligere forsvarer – advokat Axel Lund fra advokatfirmaet Orato Advokater i Roskilde – fredag 4. december 2020 fremsatte det kontroversielle og muligvis ulovlige tilbud til de forurettede kvinders bistandsadvokat, Charlotte Møller Larsen.

Hun har tidligere fortalt B.T., at hun blev chokeret og mundlam over henvendelsen fra forsvarsadvokaten. Derfor kontaktede hun øjeblikkelig politiet for at orientere om tilbuddet til den første anmelder af voldtægtsdirektørens overgreb.

Over for B.T. har advokat Axel Lund oplyst, at han i dag »faktisk ikke kan huske det« og ikke har nogen bemærkninger til sagen.

»Jeg blev meget, meget chokeret,« fortæller bistandsadvokat Charlotte Møller Larsen, der blev tilbudt 100.000 kroner, hvis hendes klient ville trække anmeldelsen tilbage mod den chef, der havde voldtaget kvinden talrige gange. Direktøren blev idømt syv års fængsel. 
»Jeg blev meget, meget chokeret,« fortæller bistandsadvokat Charlotte Møller Larsen, der blev tilbudt 100.000 kroner, hvis hendes klient ville trække anmeldelsen tilbage mod den chef, der havde voldtaget kvinden talrige gange. Direktøren blev idømt syv års fængsel. 
Vis mere

Hos advokaternes eget tilsynsorgan, Advokatrådet, var man ikke umiddelbart bekendt med tilbuddet om 100.000 kroner til bistandsadvokaten for voldtægtsofferet, da B.T. i september første gang spurgte til sagen.

Derfor nøjedes man dengang med på et generelt plan at tage afstand fra tilbud af den type, som ifølge formanden for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg, Karen Wung Sung, i givet fald ville være kritisabelt.

»Generelt vil jeg vurdere, at det er en grov overtrædelse af god advokatskik, hvis en advokat for en politianmeldt person i en voldtægtssag retter henvendelse til den forurettede eller dennes bistandsadvokat for at få forurettede til at trække sagen tilbage eller til ikke at medvirke i efterforskningen mod at modtage en kompensation. I et sådant tilfælde vil jeg vurdere, at advokaten vil være gået langt videre, end hvad der er berettiget for at varetage klientens interesser ved at forsøge at stoppe en igangværende efterforskning af en sag,« lød det fra Advokatrådets udvalgsformand.

Nu er advokaternes tilsynsorgan blevet gjort bekendt med sagen fra Retten i Glostrup.

Den 36-årige direktør blev kendt skyldig i voldtægter, blufærdighedskrænkelser og trusler over for fire ansatte. Dommen faldt under nævningesagen i Glostrup.
Den 36-årige direktør blev kendt skyldig i voldtægter, blufærdighedskrænkelser og trusler over for fire ansatte. Dommen faldt under nævningesagen i Glostrup. Foto: Liselotte Sabroe
Vis mere

»Vi kan oplyse, at vi er bekendt med sagen om den pågældende advokat, og vi kan ydermere oplyse, at vi i regi af vores tilsyn er i gang med at undersøge sagen.«

»Derudover er der som bekendt en politimæssig efterforskning i gang, som vi afventer resultatet af,« oplyser Advokatsamfundet til B.T. via kommunikationschef Rasmus Holm Thomsen.

Også hos Københavns Vestegns Politi bekræfter senioranklager Helene Brædder, at man aktuelt har »sagen under behandling«, uden at det dog foreløbig kan konkretiseres nærmere.

I selve voldtægtssagen blev den 36-årige direktør Vitor Pedro Simoes Ramos ud over straffen på syv års fængsel også udvist af Danmark for bestandig. Han ankede på stedet dommen fra byretten i Glostrup til Østre Landsret, som endnu ikke har behandlet sagen.