»Han burde have fået livstid.« »Alt for mild en dom. Livstid.« »Psyko. Livstid.«

Ovenstående er bare et lille udsnit af de hundredvis af kommentarer til B.T.s artikler om sagen med den nu drabsdømte præst Thomas Gotthard.

For selvom en dommer ved Retten i Hillerød tirsdag slog fast, at drabet på hustruen Maria From Jakobsen samt den efterfølgende bestialske måde at forsøge at skaffe hendes lig af vejen skulle koste 15 års fængsel, så er der tilsyneladende en undren over, at Thomas Gotthard ikke blev idømt livstid.

»Generelt kan man sige, at hvis man begår et drab, så er udgangspunktet 12 års fængsel. Det udgangspunkt bliver så fraveget, hvis der er nogle meget formildende omstændigheder, eller hvis der modsat er nogle meget skærpende omstændigheder,« siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Trine Baumbach.

Præsten Thomas Gotthard, der her ses under en konfirmation i Skibby Kirke, blev idømt 15 års fængsel..
Præsten Thomas Gotthard, der her ses under en konfirmation i Skibby Kirke, blev idømt 15 års fængsel.. Foto: Tina Arpe
Vis mere

Hun understreger, at hun ikke udtaler sig generelt og ikke om den konkrete sag.

Dommer Betina Heldmann lagde i sin dom vægt på, at Thomas Gotthard nøje havde planlagt drabet, og at der var tale om en velovervejet handling.

Samtidig lagde hun vægt på, at Thomas Gotthard målrettet havde planlagt den brutale måde, han ville skaffe sig af med liget på.

Og netop de faktorer har været blandt de skærpende omstændigheder, som har spillet ind i straffen til Thomas Gotthard.

»Domstolene vil i de konkrete sager tage udgangspunkt i, at et drab giver 12 års fængsel, men de lægger også vægt på de konkrete omstændigheder. Er der tale om et graverende motiv, eller er drabet særligt bestialsk – eksempelvis hvis ofret har lidt meget – så når de frem til en afvejning af det,« siger Trine Baumbach og tilføjer, at et seksuelt motiv også vil blive betragtet som en skærpende omstændighed.

»Man kan ikke sige, at 13, 14 eller 15 år er lige nøjagtig den rette dom, for det altså en afvejning af forskellige omstændigheder.«

Omstændighederne for en eventuel livstidsdom har således ikke været til stede, har man vurderet, og dommer Betina Heldmann lagde sig da også op ad anklagemyndighedens påstand om 15 års fængsel.

Han vil ifølge Kriminalforsorgen kunne søge om prøveløsladelse, når to tredjedele af straffen er afsonet.

Jalousidrab gav rabat

Trine Baumbach peger også på, at relationen mellem drabsmanden og offeret kan have en betydning for strafudmålingen. For selvom man ikke længere giver strafrabat for jalousidrab, så kan det omvendt være en skærpende omstændighed, hvis man slår en tilfældig person ihjel.

»Faktisk har det været sådan, at hvis man slog sin kone ihjel, så fik man en mildere straf, men det har i sig selv ikke nogen betydning længere. Men man kan argumentere for, at hvis du slår en tilfældig ned på gaden, som du ikke har nogen relation til, så kunne det tyde, at man er farlig for sine omgivelser,« siger hun videre.

Ved gårsdagens retsmøde fik offentligheden ikke indblik i den mentalundersøgelse, som man har udarbejdet af Thomas Gotthard, men anklager Anne-Mette Seerup understregede, at Thomas Gotthard var egnet til almindelig straf, og han er således ikke blevet erklæret sindssyg.

Thomas Gotthards advokat nedlagde påstand om 13 års fængsel, og han har udbedt sig betænkningstid i forhold til eventuel anke.

Det skal han tage stilling til inden for 14 dage.