Peter Madsen mener, at hans menneskerettigheder bliver krænket, fordi han som livstidsfange ikke må have kontakt til nye bekendtskaber. 

Derfor har han lagt sag an mod Storstrøm Fængsel, hvor han afsoner sin dom. 

Retten i Nykøbing Falster har torsdag afsagt dom i sagen, hvor det lyder, at fængslet frifindes. 

»Dette fandt retten ikke grundlag for, hvorfor Storstrøm Fængsel blev frifundet for en række påstande nedlagt af den livstidsdømte indsatte i denne relation,« lyder det i en meddelelse på rettens hjemmeside.

Sagen drejer sig også om en konkret ansøgning fra Peter Madsen om ret til besøg, brevveksling og telefonsamtaler med en bestemt person, som Storstrøm Fængsel havde givet afslag på. 

Der er tale om en tidligere fængselsbetjent, som han lærte at kende den allerførste dag, han var i Vestre Fængsel efter at være blevet anholdt for drabet på journalisten Kim Wall.

Men retten fandt grundlag for, at han godt må have kontakt med den specifikke person.

I juni blev Peter Madsen idømt en bøde på 5000 kroner for at have forsøgt at sende ulovlige breve ud fra fængslet. 

Ifølge en ny lov er Peter Madsen og andre livstidsfanger frataget retten til frit at kommunikere med personer uden for fængslets mure de første ti år af deres afsoning. Men det var netop, hvad han gjorde mindst fire gange sidste år. 

Mere konkret havde han i perioden fra omkring 7. september 2022 til omkring 7. december 2022 i Storstrøm Fængsel uden tilladelse forsætligt pakket og afsendt breve til to kvinder.

Den ene var en 22-årige kvinde, mens den anden var den føromtalte tidligere fængselsbetjent.

Han blev dog frikendt for forholdet omkring den tidligere fængselsbetjent. 

Peter Madsen blev i 2018 idømt livsvarigt fængsel for i august 2017 at have mishandlet og dræbt den svenske journalist Kim Wall i sin hjemmebyggede ubåd.

Hør mere om den nye lov og Peter Madsens forbudte breve her: