En øl med vennerne ved åen i Aarhus fredag aften?

Hvis det lyder som opskriften på gode weekendplaner for dig, så skal du sørge for ikke at komme på politiets liste over personer, der har forbud mod at deltage i nattelivet.

Politiet indfører nemlig såkaldte nattelivszoner fra 27. oktober på gader, hvor mange mennesker går i byen. Det oplyser Østjyllands Politi.

Forbuddet betyder kort sagt, at personer, der bliver dømt for bestemte former for kriminalitet – eksempelvis vold eller våbenbesiddelse – begået i nattelivet kan få forbud mod at gå på barer, bodegaer, diskoteker og lignende i tidsrummet 00.00-05.00.

Forbuddet betyder også, at personerne slet ikke må færdes i de nattelivszoner, som politiet har oprettet, i samme tidsrum. Og det er uanset, hvor i landet man er dømt.

Det kan blive temmelig dyrt, hvis man bryder forbuddet.

Her kan du se nattelivszonerne i Aarhus.
Her kan du se nattelivszonerne i Aarhus.
Vis mere

Bliver man opdaget i en nattelivszone, hvor man har forbud mod at færdes, koster det 10.000 kroner i bøde. Første gang vel at mærke. Ved gentagelse vil staffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

»Får vi nys om, at en person bryder sit forbud, så er det en opgave, vi vil prioritere, og vores betjente, der patruljerer i nattelivet vil holde øje med personer, de ved er idømt et forbud. Vi kommer også løbende til at have særlige indsatser, hvor vi har særligt fokus på dømte, der ikke må færdes i nattelivet,« siger Kirsten Dyrman, der er politidirektør i Østjyllands Politi.

Det er meningen, at forbuddet skal skabe trygheden i byen.

»Nattelivszonerne kan være med til at gøre det tryggere at færdes i byen, fordi vi får dømte voldsmænd væk fra de områder, hvor rigtig mange færdes i de sene aften- og nattetimer. Zonerne vil ikke påvirke helt almindelige lovlydige borgere, men er udelukkende et værktøj til at holde kriminelle væk fra nogle af de steder i Østjylland, hvor flest mennesker går i byen,« siger politidirektøren.

Tiltaget sker på baggrund af, at der 1. juli trådte en lovændring i kraft, som gør det muligt at forbyde personer, der er dømt for visse former for kriminalitet at opholde sig på serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, samt i definerede nattelivszoner.

Foreløbigt gælder nattelivszonerne i Østjylland fra 27. oktober til 26. oktober 2023. Der er lavet nattelivszoner i både Aarhus og Randers.