Københavns Kommune blev minimum fem gange mellem 2016 og 2018 advaret om, at lejligheden på Østerbro, hvor en 14-årig dreng døde i marts, var uegnet for børn.

Det kan B.T. afsløre via sagsakter fra socialforvaltningen, som er givet til faderen til den 14-årige pige, der samme aften, som drengen døde, fik hjertestop. Hun ligger fortsat i koma.

I akterne fremgår det, at faderen eller hans advokat minimum fem gange har underrettet myndighederne om, at lejligheden på Østerbro, hvor datteren boede sammen med moderen, ikke var et godt sted for et barn at opholde sig.

Moderen – en 40-årig kvinde – er i sagen tiltalt efter straffelovens paragraf 250 for at have efterladt sin datter og den 14-årige dreng i hjælpeløs tilstand i lejligheden mellem den 10. og 11. marts 2018.

I den første af de i alt fem indberetninger til kommunen, som er dateret 26. maj 2016, fremgår det, at faderen ved et uanmeldt besøg i lejligheden hos moderen og datteren, som på dette tidspunkt var 12 år, kunne konstatere, at der blev indtaget stoffer og drukket alkohol:

'N. (faderens navn beskyttet, red.) kom og fortalte, at han var kommet på uanmeldt besøg hjemme hos (datterens navn og moderens navn, red.) den 1. maj 2016, hvor han kunne konstatere, at der blev røget hash, og at der var alkohol på bordet,' skriver kommunen.

I en anden indberetning, fra den 16. september 2016, ytrer faderen alvorlig bekymring over de mennesker, der opholder sig i lejligheden på Østerbro:

'N. har ringet d.d. (...) Han siger, han er alvorligt bekymret for X (datterens navn, red.), og at Y (moderens navn, red.) tilbageholder oplysninger for os (socialforvaltningen, red.) Blandt andet at de unge drenge sover i hjemmet, og at Y tager X med til nogle mennesker (misbrugere) m.m.,' står der i kommunens sagsakter.

Den seneste indberetning i de akter, som B.T. har haft adgang til, er dateret 17. januar 2018. Det er, cirka halvanden måned før pigen får en overdosis.

Denne gang er det faderens advokat, der retter henvendelse til socialforvaltningen og understreger, at hendes klient er 'bekymret for sin datter'.

Kommunen: Ingen kommentarer

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra socialforvaltningen i Københavns Kommune eller at få medlemmer af socialudvalget til at fortælle, hvad kommunen har gjort for at sikre forholdene for pigen og/eller hjælpe moderen til at kunne tage vare på sit barn.

Grundet personfølsomme oplysninger må hverken kommunen eller medlemmerne af socialudvalget kommentere sagen endsige meddele, hvad der har været af generelle, grundlæggende aftaler for den 14-årige pige og moderen.

I de sagsakter, som B.T. er i besiddelse af, fremgår det dog, at Københavns Kommune har iværksat en såkaldt sikkerhedsplan, som ifølge akterne 'tjener til at sikre barnet i en situation, hvor der er alvorlig bekymring for, om barnet kan blive i hjemmet'.

Derudover er B.T. bekendt med, at moderen og pigen over en periode på ca. et år fra 2017 til 2018 blev anbragt på Familiecentret Vibygård, som ifølge centrets egen hjemmeside 'modtager familier, hvor forældrene har problemer med misbrug, vold, incest og trivselsproblemer i det hele taget'.

B.T. er samtidig bekendt med, at kommunen i vinteren 2018 valgte at akutanbringe pigen på døgninstitutionen Kløvermarken, som tager imod unge i alderen 13-18 år, der 'befinder sig i en akut kritisk situation'.

Det var fra denne institution, pigen ifølge B.T.s oplysninger stak af og derfor kunne befinde sig i moderens lejlighed den 11. marts.

Fik piller og klippet håret af

Den 14-årige pige (th.), som her ses sammen med sin far, kunne med stor sikkerhed have været reddet, hvis moderen havde reageret i tide. Privatfoto.
Den 14-årige pige (th.), som her ses sammen med sin far, kunne med stor sikkerhed have været reddet, hvis moderen havde reageret i tide. Privatfoto.
Vis mere

Faderen, som ikke har forældremyndighed over pigen, fortæller til B.T., at han flere gange end de fem, som B.T. i dag kan føre bevis for, har alarmeret kommunen om lejligheden på Østerbro.

»Der var en episode, hvor jeg tog hen til lejligheden, fordi jeg kunne mærke, at noget var galt. Her åbnede min datter døren. Hun var helt skæv, fordi de havde givet hende piller, og så havde de klippet halvdelen af hendes hår af. Det sagde jeg til kommunen, men endnu en gang skete der ikke noget,« siger faderen.

Episoden, som faderen henviser til, fremgår ikke af kommunens akter, som B.T. har adgang til.

Advokaten til den 40-årige kvinde, der er tiltalt i sagen, meddeler over for B.T., at kvinden nægter sig skyldig i samtlige tiltaleforhold.